Най-големите притежатели на американски държавен дълг

Каймановите острови на трето място в класацията

Американското финансово министерство за първи път в историята публикува данни за точните параметри на притежавания техен държавен дълг от страна на държавите от карибския басейн и от Близкия изток.

След Китай и Япония – най-големите притежатели на американски ДЦК - впечатление правят третият и четвъртият най-голям притежател на американски държавен дълг – Каймановите острови и Ирландия. Към 31 март 2016 те притежават американски ДЦК за съответно $265 млрд. и $264,3 млрд.

Каймановите острови са територия на Великобритания, офшорен данъчен рай с 60 хил. жители. Причината за това, че миниатюрният карибски остров се подрежда веднага след втората и третата най-голяма икономики в света по притежание на американски държавен дълг, е големият брой хедж фондове, базирани там. Около 60% от активите на хедж фондовете в световен мащаб са базирани на Каймановите острови, а от март 2015 насам американските ДЦК, притежавани от базирани на територията обекти са нараснали с $63 млрд. Това показва, че интересът на хедж фондовете към американския държавен дълг е нараснал. Негативните доходности по облигациите в Европа и Япония карат мениджърите на хедж фондовете да се насочват към американски ДЦК. Слабата възвращаемост при акциите от началото на годината е друга причина за ръста в притежавания от хедж фондовете американски държавен дълг.

Любопитно е също, че четвъртата в класацията – Ирландия – притежава американски дълг, чиято стойност надхвърля обема на икономиката на страната. Към 31 март 2016 Ирландия притежава американски ДЦК на стойност $264,3 млрд., което надхвърля с няколко десетки милиарда обема на БВП на страната в размер на $230 млрд. Населението на страната пък е едва около 5 млн. души.

Зад данните вероятно отново стои фактът, че доста финансови компании и взаимни фондове са базирани в Ирландия – страна, която също е известна с облекчената си данъчна среда. Корпоративните данъци там са 12,5%, докато средното ниво в световен мащаб са 24%. Над 700 американски компании са базирани в Ирландия, докато глобалните фондове, базирани в страната управляват $1,62 трилиона.

Данните, публикувани от финансовото министерство на САЩ, показват, че американски дълг на обща стойност $6,29 трилиона е притежаван от чужди страни, което се равнява на 47% от общия обем на американския държавен дълг.

Вижте повече във видеото:

 

Последни новини
Още от Новини