Бързите кредити се покачват до най-високото си ниво от 2009

Размерът на необслужваните кредити спада за седмо поредно тримесечие

Снимка: Angelov Velko/Bloomberg News Снимка: Angelov Velko/Bloomberg News

През първото тримесечие на 2016 обемът на раздадените бързи кредити от т.нар. дружества, специализирани в кредитиране, се изкачва до 7-годишен връх. Това показва справка на Investor.bg в базата данни на Българска народна банка (БНБ). Това се случва на фона и на седмия по ред тримесечен спад на обема на лошите заеми в сегмента.

В края на март бързите кредити са за 2,26 млрд. лв, което е най-високото ниво от края на март 2009, когато бяха за 2,32 млрд. лв.

Това е факт, след като в периода януари-март 2016 вземанията на предприятията, специализирани в кредитиране, се увеличават с 13,7% на годишна база, след като в края на март 2015 бяха в размер на 1,99 млрд. лв. В сравнение с предходното тримесечие вземанията отчитат ръст от 5%, или със 108,4 млн. лв., разкриват актуалните данни на централната банка, съобщава Investor.bg

Статистиката обхваща основно дейността на компаниите, отпускащи т.нар. „бързи кредити“, на предприятията, които са ангажирани с факторинг, и на други специализирани финансови корпорации, като например такива с рисков и развоен капитал. Извън обхвата на данните са кредитите, отпуснати от банки.

Същевременно размерът на необслужваните кредити намалява за седмо поредно тримесечие – този път с 1,9% на тримесечна база и с 9% на годишна база до 459,5 млн. лв. Преди година обемът на т.нар. лоши кредити бе в размер на 504,9 млн. лв. Така делът на лошите бързи заеми се свива до 20,25% от 21,68%, колкото бе в края на 2015, показват изчисленията на Investor.bg и сравнението с неревизираните данни.

Върху вземанията на кредитните предприятия влияние оказват нетните продажби на кредити, които за последните дванадесет месеца са в размер на 100,1 млн. лв. На годишна база продадените заеми са в размер на 104,9 млн. лв., от които 21,2 млн. лв. през първото тримесечие на 2016 г., докато закупените са за 4,7 млн. лв., от които 0,5 млн. лв. са през първите три месеца на годината.

Традиционно, домакинствата са най-големите потребители на бързите кредити, като техният дял от общите вземания нараства от 77,4% в края на март 2015 до 77,9% в края на същия месец на 2016.

Преобладават потребителските кредити, които са за 1,511 млрд. лв. в края на първото тримесечие на 2016. На годишна база те се увеличават с 23,4%, или с 286,1 млн. лв., както и с 5,5% на тримесечна база, или със 78,9 млн. лв.

Размерът на жилищните кредити в края на първото тримесечие на 2016 намалява с 33,1% на годишна база до 144,5 млн. лв. Спрямо декември 2015 обемът на заемите, отпуснати най-вече с цел ремонт на дома, се свива с 11%, или със 17,9 млн. лв.

Според срока на отдадения кредит преобладават заемите с матуритет над 5 години. Техният дял е 32,2% от всички бързи кредити, като е увеличават с 8% на тримесечна и с 26% на годишна база до 730,2 млн. лв.

В края на първото тримесечие вземанията по кредити с матуритет над 1 до 5 години са за 655,6 млн. лв. На годишна база те нарастват с 11% и с 2,4% в сравнение с края на четвъртото тримесечие на 2015. Вземанията по кредити със срок до 1 година са в обем от 423,5 млн. лв. в края на март 2016, като се увеличават с 31,9% спрямо края на същия месец на 2015 и с 12,8% в сравнение последната четвърт на миналата година.

Заради ръста на раздадените бързи заеми, които заемат най-голямо перо, активите на дружествата, специализирани в кредитиране, също бележат рекорд за последните четири години. В края на отчетния период активите им нарастват до 2,98 млрд. лв, което е най-високото ниво от края на 2011, когато бяха за 3,08 млрд. лв.

В структурата на пасивите преобладават основно получените кредити, които са за 1,419 млрд. лв. в края на март 2016, другите пасиви, които са за 876,7 млн. лв., и капитала и резервите, които са за 656,7 млн. лв.

През първото тримесечие 148-те компании, които оперират на този пазар, печелят 62,77 млн. лв., което е с 40,7% по-малко спрямо спечелените в края на 2015 105,9 млн. лв., но и с 45% повече в сравнение с печалбата за 43,3 млн. лв. в края на март 2015.

 

Последни новини
Още от Новини