Секторът на дребно пропуска консумеризацията на САЩ

Все по-голяма част от американският БВП се дължи на потреблението

Графиката изобразява американското потребление като част от БВП през годините Източник: Bloomberg Графиката изобразява американското потребление като част от БВП през годините Източник: Bloomberg

От началото на сезона на отчетите редица американски търговци на дребно публикуваха разочароващи резултати.

Това е странно на фона на увеличаващият се дял на потреблението от БВП, което означава, че американците харчат все по-голяма част от своите доходи, а не ги спестяват.

Все пак част от този ръст се дължи на увеличените разходи за здравеопазване, които стоят като най-високите в света на ниво от 17% от БВП. За сравнение в България тази стойност е между 3% и 4%.

Последни новини
Още от Новини