НСИ отчита 8,4% ръст на средната работна заплата

С 2,2% нараства броят на наетите към края на март

Снимка: Angelov Velko/Bloomberg News Снимка: Angelov Velko/Bloomberg News

Средната месечна работна заплата е нараснала с 8,4% през първото тримесечие на годишна база, показват предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ).

Най-голямо e увеличението в областите „Професионални дейности и научни изследвания” - с 16,0%, „Операции с недвижими имоти” - с 11,8%, и „Административни и спомагателни дейности” - с 10,7%,

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение през първото тримесечие са „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” - 2 125 лева, „Финансови и застрахователни дейности” - 1 639 лева, „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” - 1 602 лева. Най-нископлатени са били наетите в „Хотелиерство и ресторантьорство” - 576 лева и „Административни и спомагателни дейности” - 712 лева, пише Investor.bg.

През първото тримесечие средната месечна работна заплата e била 931 лв. и нараства спрямо четвъртото тримесечие на 2015 г. с 1,7%. Така средната брутна месечна работна заплата за януари е била 926 лв., за февруари - 914 лв., и за март - 952 лева.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през първото тримесечие в обществения сектор нараства с 6,0%, а в частния сектор - с 9,2%.

В края на март нараства броят на наетите по трудово и служебно правоотношение, отчита още НСИ. Наетите са с 49,2 хил., или с 2,2% повече на годишна база. Най-значително увеличение на наетите е налице в „Административни и спомагателни дейности” - с 9,6%, „Хотелиерство и ресторантьорство” - с 8,3%, и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” - с 6,1%. 

Най-голямо намаление на наетите в края на март на годишна база в абсолютно изражение има в „Строителство” - с 5,3 хил. души, а в процентно изражение - в „Добивна промишленост” - с 4,3%.

Броят на наетите по трудово и служебно правоотношение към края на март се увеличава с 58,1 хил., или с 2,6%, спрямо края на декември 2015 г., като достигат 2,28 милиона.

Последни новини
Още от Новини