Ниските лихви водят до спад на броя на депозитите на домакинствата

В същото време през първите три месеца на годината кредитната активност остава потисната

Снимка: Angelov Velko/Bloomberg News Снимка: Angelov Velko/Bloomberg News

Ниските лихвени проценти водят до спад на броя на депозитите на домакинствата през първото тримесечие на 2016 г. въпреки все още рекордните спестявания в банковата система. Същевременно в първите три месеца на годината кредитната активност остава потисната, пише Investor.bg

В края на март сектор домакинства има общо 10,582 млн. броя депозити, което представлява понижение от 2,1% на тримесечна база при тримесечен ръст от едва 0,04%, отчетен през четвъртото тримесечие на 2015 г., сочат данните на Българска народна банка (БНБ).

На годишна база също има спад, който е по-слаб спрямо регистрирания през четвъртото тримесечие на 2015 г. Сега намалението на броя домакински депозити е от 2,5% на годишна база при 5,6% годишно понижение в края на декември миналата година.

Като контраст – при фирмите има повишение, което е от 1,1% на тримесечна и 4,7% на годишна база до 570 572 броя. За сравнение – през последната четвърт на миналата година тримесечният прираст бе от 1,7 на сто, а годишният – от 3,8 на сто.

По-малкият брой депозити на физически лица е вследствие от ниските лихви по привлечените средства, които очевидно не са атрактивни за гражданите. Факт е и че през март депозитите на населението се свиха за пръв път след банковата паника от юни 2014, което свидетелства за активизирането на спестяванията. Но въпреки това техният размер остава рекордно висок за банковата система.

Домакинствата държат 42,82 млрд. лв. под формата нa банкови депозити в края на март 2016, което е повишение от 6% на годишна база при 8,5% годишен ръст в края на декември 2015. Фирмите имат вложения за 17,43 млрд. лв., което е повече с 10,9% спрямо година по-рано. Спрямо края на декември обаче размерът им намалява с 4,3%.

При кредитирането на домакинствата намаляват както броят на заемите, така и сумите.

В края на март 2016 общият брой на кредитите на сектор домакинства се смъква с 1,2% на тримесечна и с 3,7% на годишна база, като те достигат 2,585 млн. броя при 2,7% годишно понижение в края на четвъртото тримесечие на 2015, издава още статистиката на централната банка.

Само броят на потребителските кредити е надолу с 39,2 хил. до 1,152 млн., а на жилищните – с 273 до 162,7 хил., показват изчисленията на Investor.bg на база данните на БНБ.

Размерът на заемите за населението пък намалява с 1,5% спрямо март 2015 и с 1,1% спрямо декември 2015 г., достигайки 17,951 млрд. лв. От тях потребителските кредити са за 7,15 млрд. лв., а жилищните – за 8,65 млрд. лв.

При фирмите има сходство със спестовната дейност, тъй като броят на кредитите расте, въпреки че сумите намаляват.

През първото тримесечие броят на заемите е нагоре с 2,1% на тримесечна и с 1,2% на годишна база до 136,6 хил. Общият размер на кредитите за компаниите e 30,18 млрд. лв., като обаче се понижава с 1,4% годишно в сравнение с 1,6% годишно намаление към края на декември 2015.

Най-голям е кредитният обем за предприятията в сектор търговия, следван от преработващата промишленост, строителството и недвижимите имоти с 9,1 млрд. лв., 6,7 млрд. лв. 3,13 млрд. лв. и 2,73 млрд. лв., съответно.

По брой раздадените заеми са най-много отново в сектор търговия – 58,2 хил., следван от преработващата промишленост с 18,7 хил. и транспорта с 11,1 хил. броя в края на март 2016.

Последни новини
Още от Новини