Лидерите не се страхуват да изследват непознатото

Инж. Иван Андреев, изпълнителен директор на Българска минно-геоложка камара

Инж. Иван Андреев, изпълнителен директор на Българска минно-геоложка камара Инж. Иван Андреев, изпълнителен директор на Българска минно-геоложка камара

"Трябва да се стремим да търсим лидерите", казва директорът на Българската минно-геоложка казара инж. Иван Андреев. "Ако искате лидери, трябва да се вслушате в гласа на екипа". "Водещите добивни компании обръщат внимание на бъдещите си кадри още от студентската скамейка", казва още той.

Инж. Андреев даде интервю за Bloomberg TV Bulgaria по повод международната конференция "Образование и бизнес - Бъдещите лидери", организирана на 11 май 2016 от Bulgaria ON AIR и Bloomberg TV Bulgaria.

Иван Андреев е завършил МГУ „Св. Иван Рилски” с професионална квалификация „Минен инженер по маркшайдерство и геодезия”. Кариерата му включва позиции в „МДК” АД (сега „Аурубис”), „Челопеч майнинг” ЕАД, „Тайсей Корпорейшън – България” и „Геосолве”. Член е на УС на БМГК. Член е на Асоциацията на маркшайдерите. Заместник-председател е на Съюза на геодезистите в България.

 

Как да намерим бъдещите лидери?

Като начало трябва да се стремим да ги търсим. Не всеки има лидерски заложби, затова внимателно трябва внимателно да подбираме и обучаваме хората си.

Да насърчаваме тези, които се справят с лекота с работата си и дават градивни предложения, помагат на другите. Да се вслушваме в разсъжденията на всеки, в аргументацията, да се вглеждаме в изпълнението на задачите. Да открием лидерите могат да ни помогнат и самите колективи, защото в ежедневната работна обстановка ТЕ са „спасявали“ неведнъж положението. В тези, да кажем, по-сложни ситуации, именно лидерите изпъкват със своите качества - мотивация, решителност и способност да поемат отговорност и да увличат останалите.

 

Каква подготовка трябва да притежава бъдещият лидер?

Естествено, бъдещият лидер има нужда от отлична теоретична практическа подготовка в неговата професия. На второ място, трябва да е наясно със средата и ресурсите си, в частност с хората, които са около него.

Това може да стане като започне от най-ниското стъпало в йерархията и премине през всички нива.

Стъпвайки в ботушите на всички, той ще знае няколко простички неща, например:

  • на кого и за какво може да разчита,
  • кога го подвеждат и
  • кога го подкрепят тези хора, които ръководи и тези, които го ръководят;
  • къде може да повлияе и
  • как да увлече хората да си свършат работата с удовлетворение.

Теоретична подготовка – да, университетите я дават. Практическа подготовка – да, рудникът е ковач на кадри.

Но според мен, за да си лидер трябва и още нещо – хъс, вътрешен огън, отдаденост към работата.

Трябва да дадеш 100 % от знанията и уменията си за успеха на екипа и да извлечеш 100 % от потенциала на хората си в правилната посока.  А това не се учи нито в училище, нито на работа. То е въпрос на вътрешен заряд и мотивация. И не на последно място – любопитство и стремеж към новото.

Лидерите са визионери и не се страхуват да изследват непознатото, да преследват цели, които за околните може да изглеждат нереални.

 

С какви средства и инструменти трябва да разполага един млад човек, за да се изгради като лидер?

Най-важният инструмент за един млад човек е познанието. Ако познава себе си, хората си и професията си, лидерът ще преодолее всички препятствия и ще постигне успех. Бих добавил и воля, с която да преодолява неуспехите.  

Заедно с  познанието те се трансформират в градивен опит. Признати, анализирани, осъзнати и коригирани до решения, с които избягват грешките и се постига успешен резултат. Останалото е труд и постоянство, с които да се развива и да постига целите си. Така дава и личния си пример.

 

Имате ли нужда от бъдещи лидери и как и къде ги намирате?

Имаме, разбира се. Намираме ги основно в организациите, които управляваме, защото при нас има такива хора – професионалисти, открити и добросъвестни хора, които винаги са готови да помогнат, твърди и същевременно човечни.

Ако си сгрешил, ще ти го покаже и ще ти помогне да се поправиш, а ако си свършил добре работата си, ще защити усилията ти и ще те мотивира. Може би средата, в която отношенията между хората са ясни и открити ги изгражда.  

 

Как ги намираме? Както казах, ако искаме да намерим истинските лидери, трябва да се вслушате в гласа на екипа. Но за да не сгрешим, трябва да сме положили плодородна почва. Имам предвид, да имаме ясни правила, да имаме система за поощряване на добрите и порицаване на лошите резултати, да имаме коректно и адекватно отношение, подобаващо към всеки. Така ще намерим лидерите, а не любимците.

 

Формирате ли собствените си бъдещи лидери?

Мога да говоря за водещите добивни компании.

Те обръщат внимание на бъдещите си кадри още от студентската скамейка – привличат ги със стажове, работа по малки проекти или др.

После канят най-добрите да се присъединят към екипите си и започва дългият път на взаимодействие и растеж на компанията с младия човек. Той включва обучения, академии, стажове, кариерно развитие, нови отговорности и предизвикателства, менторство и лидерски програми. В това се състои систематичният подход на бранша по отношение на лидерите.

 

Програмите на добивните компании стъпват както на традиционните подходи, основани на опита, така и на иновативни решения. При нас има приемственост, търпение и дългогодишно изграждане на ръководители и лидери.

 

Първо, връзката между добивните компании и Минно-геоложкия университет е силна. Потенциалните лидери и бъдещите ни кадри сами искат да започнат летни стажове. Компаниите ги приемат, обучават, възлагат им малки задачи. След което следят тяхното следване. На следващата година цикълът се повтаря. С постъпването на работа, започват сериозните задачи. Младшите специалисти искат да се докажат и им се възлагат отговорности, съответстващи на тяхното ниво и знания.

Второ, преди години, целият бранш се обедини, че имаме остра нужда от средни специалисти. Това е проблем във всички области на икономиката, впрочем. Още през 2012-2013 направихме анализ на състоянието на средното професионално минно училище.

Оказа се, че за бранша, който генерира 4-5% БВП за страната са останали само 3 паралелки за обучение на средни специалисти. Направихме модел за подготовка на кадри и 3 години по-късно вече имаме 18 паралелки. Следващата учебна година се надяваме да са повече. Интегрирахме усилията на другите индустриални камари и в момента текат процеси и там. Сигурен съм, че ще имаме успех.

Трето, но не на последно място е непрекъснатото обучение. Обученията са неразделна част от работния процес. След вътрешна оценка на персонала, обученията доразвиват знанията и качествата или попълват дефицити.

 

Следващото поколение лидери от бранша, вярвам, ще вземат най-доброто от своите учители – патриотизъм, визия за развитие и управление, мащаб в планирането, стремеж към устойчивото развитие.

Но едва ли аз мога да определя тук и сега каузите им. Едно знам от моите лидери, които уважавам изключително много: най-напред са България, хората, минните общности и тяхното развитие – това са важните каузи, за които си заслужава да се бориш. Едва ли съм изчерпателен. Докато казвам това, се сещам за още хиляди каузи. Сигурен съм, че младите хора имат какво да дадат на страната и на бранша. Вярвам, че ще е най-доброто и им пожелавам успех! 

 

Тревожите ли се от липса на бъдещи лидери в организацията си?

Не мисля, дори напротив! Изграждането на лидери във водещите компании в бранша е процес, започнал преди десетилетия. Затова при нас има увереност, че лидерската линия ще бъде запазена и като дух, и като способности, и като резултати.

 

Какъв съвет ще дадете на бъдещите лидери?

Да развиват познанието за себе си, за хората около тях и за професията – това е основата за добри решения. Всеки ден е шанс – да дават шанс и на по-младите от тях. И да продължават да се борят за идеите си всеки ден, смело и неуморно – тези хора правят промяната.

Повече за събитието може да научите тук - edu-business.info.

Последни новини
Още от Новини