Ще постигне ли Китай заложения таргет за икономически растеж?

Коментар на Мариос Маратефтис, главен икономист на Standard Chartered

Снимка: Qilai Shen/Bloomberg Снимка: Qilai Shen/Bloomberg

Мариос Маратефтис, главен икономист на Standard Chartered, коментира перспективите през развитието на китайската икономика. Той разговаря с Анна Едуардс в предаването On the Move по Bloomberg TV. 

В момента това ли е Вашето основно притеснение, свързано с Китай – нивото на дълг, което виждаме в корпоративния сектор на страната?

Мисля, че Китай може да постигне заложения таргет за икономически растеж. Управляващите очакват ръст от около 6,5%. Мисля, че ще бъде надминат. Индустриалният сектор, който се отразява главно върху индикатора PMI, е слаб и ще продължи да се представя слабо. Въпреки това трябва да подчертаем, че китайската икономика се ребалансира. Ако се фокусираме изцяло върху индустриалния сектор, ще получим прекалено мрачна картина за Китай. В останалите сектори – потреблението нараства, секторът на услугите също се представя силно. Мисля, че те ще компенсират загубите в индустриалния сектор. Като цяло смятам, че Китай може да постигне заложения таргет за икономически растеж от 6,5%.

Мариос, доколкото разбирам, Вие смятате, че проблемите около Китай са преодолени. Това ли трябваше да направи Китай от гледна точка на комуникацията? Знаем какво направиха китайските власти. Научихме много за политиката на Китай от миналото лято, когато видяхме, че пазарите наистина не разбират какво Китай се опитва да направи в частност с действията спрямо юана.

2015 беше година със сериозни проблеми в Китай, но също така и в развиващите се пазари като цяло. Мисля, че бяха преодолени. Що се отнася до Китай, абсолютният минимум, който трябва да бъде постигнат, е реализирането на заложения таргет за икономически растеж. Необходимо е да видим растеж от около 6,5%. Както каза, това от своя страна ще бъде достатъчно, за да промени настроенията. Нека не забравяме обаче, че растежът през миналата година беше около 6,9%, но нагласите останаха песимистични. Комуникацията ще бъде много важна. Вече видяхме голям напредък що се отнася до начина, по който китайските власти комуникират с финансовите пазари през тази година в сравнение с миналата. Също така намесата на китайските власти на валутния пазар е от голямо значение. Има сериозен натиск за девалвиране на валутата. Не мисля, че това е разумно с оглед на състояниeто на китайската икономика и фундаментите. Въпреки натиска китайските власти трябва да запазят валутата си стабилна. Те правят това и колкото по-дълго успеят да го задържат, толкова по-оптимистични ще са настроенията спрямо Китай. Ако нагласите в Китай се подобрят, нагласите в развиващите се пазари също ще се подобрят.

Смятате, че ситуацията се стабилизира и китайските власти трябва да се фокусират върху запазването на това, като не допуснат голямо колебание при валутата.

Да, смятам, че едно голямо движение на валутата няма да подпомогне по никакъв начин китайската икономика. Съществува убеждението, че девалвацията може да насърчи износа и икономическия растеж. Не мисля, че това работи. Нетният износ не допринася за растежа на китайската икономика от 2007 насам, а обезценяването на валутата на фона на слабото търсене в световен мащаб вероятно няма да промени тази тенденция. Всъщност, смятам, че ще влоши още повече ситуацията в Китай. За да постигнат заложения таргет за икономически растеж, китайските власти не трябва да увеличават паричното предлагане. Ако девалвацията доведе до още по-сериозен отлив на капитали, това неминуемо ще нанесе вреда върху икономиката. Ако китайските власти искат да постигнат заложените цели за БВП, а те искат, трябва да стабилизират валутата си. Те правят това. В основа си мисля, че валутата не е надценена. Но убеждението, че девалвацията ще подкрепи китайската икономика според мен е грешно. То ще се отрази негативно върху китайската икономика, а управляващите не искат това.  

 

Последни новини
Още от Новини