България изостава по брой на висшистите спрямо средните нива в ЕС

Жените в България - по-образовани от мъжете

Снимка: Scott Eisen/Bloomberg Снимка: Scott Eisen/Bloomberg

България следва европейската тенденция жените да са по-образовани от мъжете, сочат данни на европейската статистическа служба Евростат, цитирани от Investor.bg. България изостава спрямо Европейския съюз (ЕС) по дял на хората на възраст 30-34 години с висше образование, както и по дял на ранно напусналите образователната система. 

През миналата година малко над 32% от българското население на възраст 30-34 години е завършило висше образование спрямо почти 39% средно за ЕС, показват данните. Страната ни е заложила цел от 36% към 2020 г. За сравнение, през 2002 г. малко над 23% от българското население е завършило висше образование.

 Делът на жените на възраст 30-34 години с висше образование у нас достига 39,9% през миналата година, като през 2002 г. е бил 28,8%. Мъжете в същата възрастова група с висше образование са 24,8% от всички спрямо 17,7% към 2002 г., показват още данните.

Същевременно средно за ЕС над 43% от жените на възраст 30-34 години са завършили висше образование към 2015 г., а при мъжете този дял достига 34%. Изключение от тази тенденция е само Германия, където делът на мъжете и жените в същата възрастова група с висше образование е почти равен.

Литва е лидерът в ЕС по дял на населението на възраст 30-34 години с висше образование – 57,6%, следвана от Кипър – 54,6%, Ирландия и Люксембург – с по 52,3%, и Швеция – малко над 50%.

Най-нисък е делът на хората на възраст 30-34 години с висше образование в Италия – 25,3%, следвана от Румъния – 25,6%, Малта – 27,8%, и Словакия – 28,4%.

Дания, Естония, Гърция, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Холандия, Австрия, Словения, Финландия и Швеция вече са изпълнили целите си за 2020 г. за дела на хората на възраст 30-34 години с висше образование, констатира Евростат.

България остава сред държавите с най-висок дял на ранно напусналите образователната система. Страната ни се нарежда на 6-то място в ЕС по този показател с 13,4% към 2015 г. Целта ни е към 2020 г. да намалим този дял до 11%.

Тенденцията у нас е относително равен дял момчета и момичета да напускат училище, докато в ЕС повече момчета отпадат от образователната система на ранен етап в сравнение с момичетата.

През 2015 г. средно за ЕС делът на ранно отпадналите от училище достига 11% - 12,4% е делът им от момчетата и 9,5% от момичетата, сочат данните. Целта е до 2020 г. делът на ранно отпадналите от училище ученици да се свие до 10 на сто за целия съюз.

Най-нисък е делът на ранно отпадналите от обучение в Хърватия – 2,8%, следвана от Словения – 5%, Кипър и Полша – с по 5,3%, и Латвия – 5,5%. На другия полюс е Испания с 20%, следвана от Малта - 19,8%, и Румъния – 19,1%.

Дания, Ирландия, Гърция, Франция, Хърватия, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Австрия, Словения и Швеция вече са изпълнили целите си към 2020 г. за намаляване на дела на ранно напусналите училище.

Единствено Великобритания не е определила такава национална цел. През миналата година делът на ранно напусналите образователната система на страната достига почти 11% с превес на момчетата (11,7%) спрямо момичетата (9,8%).

 

 

Последни новини
Още от Новини