Инвестиционните фондове в Европа се възстановяват от разпродажбите в началото на 2016

Европейската инвестиционна индустрия записа общи положителни нетни приходи от продажби за 8 млрд. евро само през февруари

Снимка: Angel Navarrete/Bloomberg Снимка: Angel Navarrete/Bloomberg

Стресовата ситуация на пазарите в началото на 2016 доведе до отлив на капитали от инвестиционните фондове в Европа. Но възстановяването на паричните потоци за относително кратко време свидетелства за това, че инвеститорите предпочитат да запазят, а дори и да увеличават инвестициите си.

Разпродажбите на фондовите пазари в първите месеци на новата година доведоха до нетен отлив на капитали от предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (UCITS, или ПКИПЦК) в размер на 4 млрд. евро. Сумата представлява 0,14% от общите активи на фондовете.

Като цяло обаче европейската инвестиционна индустрия записа общи положителни нетни приходи от продажби за 8 млрд. евро само през февруари. Това разкриват актуалните данни на Асоциацията на европейските фондове и управляващи дружества (EFAMA), като подсказват, че инвеститорите все пак са видели възможност за нови покупки, предава Investor.bg

През февруари 2016 нетните отливи от предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа се успокоиха, след като спаднаха до 0,4 млрд. евро при такива за 15 млрд. евро през януари. EFAMA отдава възстановяването на увеличените нетни приходи на фондовете, инвестиращи на паричния пазар. Инвестициите в тях скачат с 9 млрд. евро при спад от 1 млрд. евро през януари.

Фондовете с дълъг инвестиционен хоризонт, т.е. тези, към които не спадат фондовете на паричния пазар, записват забавяне на нетните отливи от 14 млрд. евро през януари до 9 млрд. евро през февруари.

Фондовете, инвестиращи само в акции, отчитат нетни отливи за 4 млрд. евро при притоци за 3 млрд. евро през януари 2016.

Облигационните фондове също записват по-малки загуби - от 6 млрд. евро през февруари при такива за 15 млрд. евро през януари.

Фондовете, инвестиращи в разнородни активи, приключват месеца с нетни приходи от продажби за 1 млрд. евро при такива за 2 млрд. евро в първия месец на 2016.

Нетните приходи от продажби на алтернативните инвестиционни фондове (Alternative Investment Funds, или AIF) са за 8,9 млрд. евро спрямо 15,6 млрд. евро през януари. Нетните им активи нарастват с 0,1% до 5,035 трлн. евро.

Общите активи на ПКИПЦК пък са надолу с 0,4% на месечна база до 7,891 трлн. евро.

Така като цяло европейската инвестиционна индустрия изпраща февруари 2016 със спад на нетните активи от 0,2% на месечна база до 12,926 трлн. евро.

Последни новини
Още от Новини