Китай: Рейтинговите агенции са с предразсъдъци

Финансовият министър на страната счита, че понижаването на рейтинга не отговаря на икономическите данни

Финансовият министър на Китай Лоу Дживей използва удалата му се възможност на срещата на финансовите министри и централните банкери на страните от Г-20, за да изрази несъгласието си с понижението на кредитния рейтинг на страната, което се случи преди около месец. Хайди Лун от Bloomberg коментира темата:

Мисля, че понижаването на рейтинга на Китай се случи през миналия месец. Защо отговарят чак сега?

Реакцията е малко закъсняла, но може би не можем да ги виним за това, че чакаха за форум като този на финансовите министри и централни банкери на страните от Г-20, за да изразят несъгласието си. Когато дойде второто понижаване на рейтингите реакцията от страна на Китай беше, че те не се интересуват толкова много от това, защото то няма да доведе до сериозна пазарна реакция. Оттогава обаче през уикенда финансовият министър каза, че в исторически план китайският държавен дълг се е представял по-добре от това, което са му давали като оценки кредитните агенции. Това е причината да каже, че те имат „предразсъдъци“.  Китайският финансов министър по този начин казва, че пониженията на перспективите пред кредитния рейтинг на Китай не отразяват реалността в икономически план. В тази насока, той изтъква, че растежът през първото тримесечие стигна 6,7%, както се очакваше и че вътрешните данни са по-добри от очакваните до момента през годината, като всичко е в рамките на постигането на растеж от между 6,5% и 7% за годината. Наистина има забавяне, ако обърнем внимание само на цифрите. Растежът през 2010 беше двуцифрен, докато растежът през първото тримесечие на 2016 беше най-бавният от 2011 на тримесечна база. Несъмнено има значително забавяне в ръста на БВП. Това, което S&P и Moody’s обаче цитираха като причини за понижаване на рейтинга на Китай не беше само забавянето на растежа, а и увеличаването на дълга и как той ограничава растежа. Само преди няколко седмици говорих с Майкъл Педърс и той каза, че смята, че ще има 3 до 4 години, в които Китай ще трупа още дългове, преди дълговото бреме наистина да се превърне в сериозна спирачка пред растежа. Социалното финансиране, което показваме на тази графика, достигна най-високото си ниво от години, движено от рекордно кредитиране в началото на годината. Това възстановяване е движено главно от дълг, особено в имотния сектор. Ще знаем повече по въпроса, когато излязат подробните данни за имотния сектор. Може да видим някои положителни новини там. Именно това обаче притеснява рейтинговите агенции и икономистите – дългът, структурните проблеми, които ще представляват проблеми в дългосрочен аспект.

Дори финансовият министър призна, че има рискове пред растежа.

Да той изтъкна нещо по повод на демографията. Застаряващото население ще продължи да се увеличава, което ще представлява сериозен проблем пред растежа в Китай. Също така обаче каза, че вероятно вината не е изцяло на рейтинговите агенции, защото те нямат поглед върху това как реално изглеждат реформите. Реформите, които ще бъдат направени, за да се справи Китай с рисковете. Например предложението за размяна на дългове срещу собствен капитал, което все още не е финализирано. И по отношение на това предложение се чуха критики, че по този начин само ще се изместят несъбраните задължения в счетоводните баланси на банките. Финансовият министър обаче каза, че има реформи, насочени към справяне с всичко това. Също и че МВФ, изтъквайки рисковете, които институцията вижда, не счита, че ребалансирането е настъпило, а вижда само възстановяване от гледна точка на търсенето. В същото време финансовият министър казва, че реформите от страна на предлагането вече се правят. Пазарите ще искат да разберат какво представляват всички тези мерки, преди агенциите за кредитен рейтинг да бъдат убедени. Все пак повечето анализатори казват, че тези понижения на рейтинга са по-скоро символични, но притесненият тон по отношение на дълговете в китайската икономика остава.

 

Последни новини
Още от Новини