36,1 млн. евро ПЧИ в България през февруари

Размерът на ПЧИ за първите два месеца на 2016 достига 81 млн. евро

Левове. снимка: Bloomberg Левове. снимка: Bloomberg

През февруари границата на България прекосиха преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) за 36,1 млн. евро. Това показват предварителните данни на Българската народна банка (БНБ), която необичайно не ревизира данните за януари, пише Investor.bg.

2016 стартирахме с ПЧИ за 44,9 млн. евро, с което за двата месеца на годината техният размер вече е 81 млн. евро.

Ако сравним неревизираните данни с ревизираните за същия период на 2015, впечатление прави голямата разлика. За сравнение – през февруари 2015 имаше ПЧИ за 163 млн. евро, а за двата месеца – 486,4 млн. евро. Или разликата е в размер на 405,5 млн. евро.

Но все пак трябва да се има предвид, че новите данни подлежат на ревизия, като едва след това ще може да се направи по-коректно сравнение. С отчета за март следва да бъдат направени ревизии на данните за февруари 2016. Статистиката за 2014 и 2015 пък подлежи на ревизия с годишните данни на Националния статистически институт (НСИ) и допълнително постъпили отчети на предприятията с чуждестранно участие.

Размерът на капиталите през февруари до голяма степен се формира от чуждите инвестиции в дялов капитал. Това са този тип инвестиции, които се считат за трайни капиталови вложения в местни предприятия и имоти. През февруари размерът им е 25,5 млн. евро при 18,3 млн. евро година по-рано. Позицията показва дали чужд инвеститор е придобил или увеличил свое дялово участие в българско дружество или е закупил имоти.

От своя страна, постъпленията от инвестиции на чужденци в имоти са 2,4 млн. евро при същия размер и през януари. Така за януари-февруари инвестициите в сектора възлизат на 4,8 млн. евро. По страни за двумесечния период на 2016 най-голям дял в инвестициите в недвижими имоти имат Русия – 25,2% от всички с 1,2 млн. евро, и САЩ – с 15,1%, или 0,7 млн. евро.

Във втория месец на годината обемът на дълговите инструменти, т.е. размерът на промяната в нетните задължения между местни и чужди дружества по финансови, облигационни и търговски кредити, възлиза на 10,5 млн. евро при такива за 73,2 млн. евро през същия месец на 2015.

От началото на новата година инвестициите в дългови инструменти са за 50,8 млн. евро при такива за 312,4 млн. евро за януари-февруари 2015.

Най-големите преки инвестиции в страната към 29 февруари 2016 са от Германия – 33 млн. евро, Швейцария – 12,2 млн. евро, и Италия с 9 млн. евро.

Най-голям е отрицателният обем на инвестициите към Великобритания – 15,4 млн. евро, Австрия – 14,5 млн. евро, и Холандия – 10,1 млн. евро. Отрицателната стойност може би се дължи на факта, че българско предприятие е погасило задължения към чужбина, но и че има продажба на дялово участие или дългов инструмент от страна на контрагент зад граница.

С ПЧИ за 81 млн. евро за два месеца е рано да се каже какъв ще бъде общият размер на чуждите капитали у нас в края на 2016, за която Министерството на икономиката очаква 1,5% ръст на инвестициите.

Предварителните данни на БНБ сочат още, че преките инвестиции на български предприятия в чужбина в края на февруари възлизат на 28,9 млн. евро при 6,3 млн. евро за януари-февруари 2015. Само през февруари тази година те нарастват с 38,3 млн. евро при ръст от 10,8 млн. евро за февруари миналата година.

Последни новини
Още от Новини