Устойчиви инвестиции: къде са възможностите

Дина Кьолер, анализатор UBS Asset Management

Поточна линия за слънчеви панели в завода на Trina Solar Ltd. в Ченджоу, Китай, 24 април 2015. Photographer: Tomohiro Ohsumi/Bloomberg Поточна линия за слънчеви панели в завода на Trina Solar Ltd. в Ченджоу, Китай, 24 април 2015. Photographer: Tomohiro Ohsumi/Bloomberg

Къде са възможностите за устойчиви инвестиции - коментар на Дина Кьолер, анализатор UBS Asset Management за Bloomberg на 13 април 2016.

 

Кажете ни какво стои зад този подем в индустрията и ще се задържи ли?

В последните няколко години имаше промяна, водена главно от институционалните инвеститори в индустрията на пенсионните фондове. Те търсят все повече как могат да инвестират в устойчивост.

Много от тези институционални инвеститори и собственици на активи подписаха Принципите на ООН за отговорно инвестиране. Според тези стандартни насоки се изисква интеграцията на ЕSG - екологични и социални фактори в портфолиото си.

Те дойдоха при нас като мениджъри на активи. Може ли да стане? Генерираме ли по-голяма възвръщаемост? Къде мислите, че си струва?

 

Това е въпросът на инвеститорите, които идват при вас. Те се тревожат, че ако възприемат подхода на устойчивото инвестиране, това може да се отрази на финансовите резултати. Има ли такъв риск?

Ние не откриваме. Екипът ни управлява активно глобални фондове. Ние търсим както устойчивост, така и възможност за генериране на алфа възвращаемост върху риск..

Анализираме и двете едновременно - риска и възвращаемостта.

Открихме, че изборът на акции, които се представят най-добре по фактора устойчивост и имат висока алфа, наистина генерират по-висока възвращаемост.

Открихме в последните 10г, че нашето портфолио изпреварва по резултати средното ниво.

 

Особеното за инвеститорите и нашите зрители, както и за хората, които се опитват да оценят устойчивите инвестиции е как го гарантирате? Толкова много подходи има.

Традиционно устойчивото инвестиране има негативен скрийнинг. Това означава, че изключвате някои сектори от индустрията по етични или социални причини. Например хазарта, наркотиците, порнографията и подобни.

В нашия екип ние се насочихме към позитивен скрийнингов процес. Търсим най-доброто.

Гледаме особено внимателно как се справят по екологичните въпроси, управление на ресурсите, замърсяване, управление на водите, по социални въпроси - управление на работната сила, как работят по управлението - диверсификация на бордовете, структура на бордовете, който влиза в тях, какво е съотношението на независимите директори спрямо останалите и каква структура на бонусите има, за да бъдат насърчени служителите да прилагат по-устойчиви практики.

 

Този подход е добре въведен в САЩ и Европа. Каква е тенденцията в Азия?

Открихме в последната година все по-голям интерес към него, особено в Австралия. Пенсионните фондове в Австралия силно се интересуват от него. Също и в Япония. Искат да проверят, да разберат процеса, по който работим в екипа.

Има и все по-голям интерес в Китай.

Имахме няколко срещи с китайски проспекти.

Сега имаме много работа - обясняваме как работи, какво търсим, как ще се генерира доход.

 

Да се върнем на Китай. Там въпросът е много голям - как да се балансират проблемите със замърсяването с икономическия ръст?

Това е предизвикателството. Има надежда.

Със забогатяването на все повече китайци и включването им в средната класа, те започнат да търсят по-високо качество на околната среда. Питат за качеството на въздуха, биха искали да се изчисти.

Искат да знаят какво означава за нас това като общественост, какво означава за здравето ни.

Проучване на Калифорнийския университет Бъркли показва, че в Китай 1,7 млн. смъртни случаи на година се дължат на замърсяването на въздуха.

Това е около 16-17 процента от годишната смъртност. Това е много.

Смятам, че хората започват да разбират все повече как произвеждат продуктите и услугите и какъв е ефектът върху околната среда, за обществото и здравето.

Ще има все по-голям натиск над тези компании, които работят в производството в Китай да го изчистят.

 

Последни новини
Още от Новини