Нова регулация за цените на лекарствата от септември

Отсрочката е с цел по-плавно адаптиране към новите изисквания за пациенти и доставчици

Аптека в Ню Йорк. Снимка: Daniel Acker Аптека в Ню Йорк. Снимка: Daniel Acker

Нова регулация за цените на лекарствата влиза в сила от 1 септември тази година, реши правителството.

Текстът е от Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти. Той се отнася до изискването, ако за лекарствен продукт не може да бъде намерена цена на производител в референтните държави, заявената цена на производител да не бъде по-висока от два пъти цената на производител на лекарствения продукт със същото международно непатентно наименование и лекарствена форма, който е с най-ниската стойност за дефинирана дневна доза/терапевтичен курс, пише Investor.bg.

Анализирането на въпроса е показало необходимост от по-плавно адаптиране към новите изисквания, залегнали в наредбата, за да не се допусне възникването на проблеми, които да рефлектират неблагоприятно върху пациентите и доставчиците на лекарствени продукти.

Наред с това на притежателите на разрешения за употреба на лекарствени продукти и на търговците на едро е необходим по-дълъг период, за да реализират произведените по досегашния ред лекарствени продукти, както и тези, закупени по досегашните правила за формиране на цените на съответните лекарствени продукти, посочва се в мотивите на кабинета към решението.

Последни новини
Още от Новини