Световната банка оценява ръста в ЮИ Азия като устойчив

Судир Шети, гл. икономист за Азия, Световна Банка

Бизнес сгради в центъра на Сингапур. 9/4/2016. Photographer: Sam Kang Li/Bloomberg Бизнес сгради в центъра на Сингапур. 9/4/2016. Photographer: Sam Kang Li/Bloomberg

Коментар за перспективите за азиатския регион на Судир Шети, гл. икономист за Азия, Световна Банка. Интервю за Bloomberg. 11 април 2016.

 

Какви са препятствията в момента и какво очакваме като нисък ръст?

Препятствията основно идват от глобалната икономика, която все още изглежда доста мрачна. Това е основното.

Високодоходните икономики продължават забавения си ръст. Имаме значително забавен растеж на развитите пазари. Световната търговия не расте достатъчно бързо. Цените на суровините остават ниски.

Голямото ни послание е, че въпреки всички тези препятствия, развиващата се Източна Азия и Тихоокеанският регион са доста устойчиви.

Очакваме това да продължи в бъдеще през 2016 и след това.

 

Виждаме признаци на възстановяване в Европа и според мнозина - и в САЩ. На какво се дължи това?

Това са дължи на няколко фактора.

1. Първо - Китай все още расте, въпреки забавянето си. То е постепенно. Прогнозираме да остане постепенно. Китай продължава да расте и да бъде източник на търсене в силно взаимообвързания регион.

2. Второ - повечето икономики в региона се управляват доста добре по време на тези трудни времена. Дори и сред най-големите износителки на суровини - Малайзия, Индонезия, политиките, които следват за предпазливи и затова успяха да оцелеят досега и да устоят на бурята.

 

Кой не успява да устои на бурята досега в тази част на света?

Вижте прогнозата ни.

Първо.

Ясно се вижда един участник сред икономиките в АСЕАН. Това е Тайланд.

Прогнозираме Тайланд да продължава да расте по-слабо, значително по-слабо от другите големи икономики в АСЕАН.

Това е един пример. Очевидно той не се дължи на суровините. Тайланд е вносител.

Спадът му се дължи на слабото търсене на някои от основните му пазари - особено Япония и в известна степен и Китай.

Това говори и за дълбоки структурни проблеми в тайландската икономика.

Второ.

Има някои по-малки износителки на суровини като Монголия, които преживяват големи трудности в сегашната ситуация.

 

С изключение на Китай, доколко тази част от света е реалният мотор на това, което става?

Не бих казал, че е истинският мотор.

Ако разгледаме експортните продукти от големите икономики в региона, без Китай, те силно зависят все още от високодоходните икономики.

Въпреки това обаче Китай е втората най-силна икономика в света.

Той играе огромна роля.

Второ - връзката му с много стойностни вериги в региона.

В това отношение е важен.

И накрая, той е важен източник  на инвестиции в много от тези икономики, включително редица нискодоходни като Лаос.

Така че връзките са значителни.

 

Да поговорим малко за структурните проблеми в много от тези развиващите се страни, които постепенно забогатяват. Има нужда  да проведат реформи. Има ли воля за това? Някои страни имат, други - вероятно не?

Това е въпросът. Ние сме ясни в доклада - това трябва да бъде приоритет.

В някои страни има желание за промени и те ги правят.

Важно е по няколко причини:

Първо, важно е като начин за подобряване на перспективите за растеж в трудна глобална среда.

Второ, това е начин да се покаже доверие и да се накарат пазарите да се почувстват по-удобно.

Затова трябва да се направят реформите.

Оставам оптимист, че регионът като цяло е сравнително добре управляван и това е една от причините за устойчивостта му.

Смятам, че има нужда от по-дългосрочна визия.

Това е една от причините на озаглавим доклада си "Растящите предизвикателства" с акцент върху "растящи".

Има предизвикателства към дългосрочния растеж.

Въпросът е дали политиците ще им обърнат внимание.

Вижте видеото.

 

 

Последни новини
Още от Новини