Нарушенията при онлайн търговията в България намаляват с 35%

КЗП отчита най-голямо намаление на нарушенията в сферата на онлайн търговията и туризма

Снимка: Tomohiro Ohsumi/Bloomberg Снимка: Tomohiro Ohsumi/Bloomberg

Нарушенията на правата на потребителите са намалели с около 10% през последната година, а в някои сектори като туризма и онлайн търговията процентът на намаление е по-голям. С 35% за последното тримесечие на миналата година са намалели нарушенията в сферата на онлайн търговията, съобщава Investor.bg

Това отчетоха на пресконференция от Комисията за защита на потребителите (КЗП) по повод изтичането на първата година от мандата на това ръководство, съобщиха от институцията.

Заради увеличаването на потреблението чрез онлайн пазаруване КЗП планира да засили контрола си по отношение на онлайн търговията.

По думите на Димитър Маргаритов, председател на КЗП, дори и да се наблюдава тенденция за намаляване на нарушенията като цяло, такива винаги ще има. 

През миналата година в КЗП са постъпили над 20 000 жалби и сигнали на потребители. Според Маргаритов това поставя институцията на първо място по този показател сред останалите, които работят за решаването на проблеми на гражданите.

За последната година институцията е станала и по-достъпна за гражданите чрез разкритите приемни в морските и планинските курорти, каза Константин Арабаджиев, член на КЗП. Той подчерта, че тази инициатива скъсява времето за реакция за решаване на възникнали проблеми. 

Беше отбелязано и че през тази година са създадени органи за алтернативно решаване на потребителски спорове. Бяха създадени секторни помирителни комисии в най-важните икономически ресори – енергетика, ВиК, електронни съобщения и пощенски услуги, транспортни и финансови услуги.

Една от целите, които КЗП е набелязала за следващия период, е дигитализация и цифровизация на дейността на комисията.

Други  акценти в дейността на Комисията за защита на потребителите през последната година са били активното и ефективно присъствие на пазара, търсенето на диалог при разрешаването на потребителските спорове и развиването на информационни кампании за правата и задълженията на потребителите и търговците. 

Последни новини
Още от Новини