Промишленото производство в България с по-слаб ръст през февруари

Индексът на промишленото производство записва ръст от 0,8% на месечна сезонно изгладена база

Снимка: Angelov Velko/Bloomberg News Снимка: Angelov Velko/Bloomberg News

През февруари 2016 индексът на промишленото производство, изчислен от сезонно изгладените данни, намалява с 0,2% в сравнение с януари. При календарно изгладения индекс на промишленото производство е регистриран ръст от 2,1% спрямо съответния месец на 2015, сочат предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ), пише Investor.bg

За сравнение, през януари 2016 индексът на промишленото производство отбелязва ръст от 0,8% на месечна сезонно изгладена база и с 3% на годишна календарно изгладена база.

През февруари намаление спрямо предходния месец е регистрирано в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 3,7%, и в добивната промишленост - с 1,3%, докато в преработващата промишленост е отчетено увеличение от 1%.

Националната статистика отчита по-значителен прираст през февруари в преработващата промишленост при производството на химични продукти - с 9,3%, на превозни средства, без автомобили - с 8,9%, производството на дървен материал и изделия от него, без мебели и производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - по 7,9%, производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - със 7,7%.

На месечна база спад е отчетен при производството на метални изделия, без машини и оборудване - със 17,3%, ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 11,9%, производството на тютюневи изделия - с 3,3%.

На годишна база ръст на промишленото производство е регистриран в преработващата промишленост - с 5,7%, и в добивната промишленост - с 2%.

Спад е регистриран в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 5,2%.

По-значително увеличение в преработващата промишленост спрямо предходната година се наблюдава при производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - с 20%, производството на лекарствени вещества и продукти - с 19,6%, и производството на електрически съоръжения - с 14%.

Намаление е отчетено при производството на основни метали - с 15,8%, ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 12,3%, производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти - с 6,8%.

Последни новини
Още от Новини