Бъдещите предизвикателства пред китайските банки

Саймън Перис, президент на Misys

Саймън Перис, президент на Misys. Снимка: Bloomberg TV Bulgaria Саймън Перис, президент на Misys. Снимка: Bloomberg TV Bulgaria

Саймън Перис, президент на Misys, коментира "новата нормалност" за банките, изчистването на балансите им от лоши кредити и перспективите пред развитие на банковия сектор в Китай. Той разговаря с Ивон Ман в предаването First Up по Bloomberg TV.

Тази тема идва навреме на фона на свиването на печалбите на китайските банки, но продължаваме да говорим за забавящата се икономика, сътресенията на пазара на акции. Имаме ниски лихви, имаме отрицателни лихви. Това ли е „новата нормалност"?

Да, ние сме повече от съгласни с тази фраза „новата нормалност“, измислена от президента на Китайската централна банка, както той правилно каза, че сме в период, в който приходите от лихви намаляват, растежът на икономиката се забавя и лошите кредити растат. В резултат на това печалбите се свиват, а дивидентите биват съкратени.

Какъв е Вашият коментар по повод на изчистването на балансите на банките. Какви реформи са необходими? Можем ли да говорим за намаляване на изискванията за покриване на лошите кредите, някои казват, че са твърде високи за целите, които се опитва да постигне Китай, или за всички тези форми на дялов капитал, които предлага премиерът?

Да, мисля, че китайските регулатори предприемат стъпка в правилната посока в опит да насърчат банките да подкрепят балансите си и да държат очите си отворени пред трите основни източника на притеснение - свръхкапацитетът в индустриалния сектор, строителните компании и как местните правителства ще се справят с нивото на дълг. Мисля, че очакванията са свързани с това да подкрепят балансите си.

Интересно е да погледнем през призмата на преминаването на китайската икономика от индустриална към икономиката, базирана на услугите. Какво означава това за банковия сектор по отношение на обслужването на кредитите и от гледна точка на наличието на достатъчно капитал за справяне с растящите нива на лоши заеми?

Ние смятаме, че съотношението на собствения капитал към рисковопретеглени активи е силно. От тази гледна точка сме удовлетворени. Мисля, че с преминаването на икономиката към модел, базиран на услугите, както споменахте, китайските банки ще увеличат амбициите си и ще потърсят възможности за растеж в световен мащаб, като разширят услугите си както към местните компании, така и към международни такива с перспектива за развитие в Китай.

Говорихме преди това за растежа на местните банки в региона. Очаквате ли още консолидации или още международни банки да изтеглят дейността си в някои части от региона? Виждаме и повече икономическа интеграция в Азия, например. Защото при някои от тези играчи, като Филипините например, 4-те най-големите банки в страната са вероятно по-малки от всяка голяма местна банка в Сингапур.

Да, права сте и за двете неща. От една страна, виждаме, че международните банки преориентират основната си стратегия, което се изразява в съкращаване на дейността или изтегляне от региона. От друга страна, заменянето им и опита да ги настигнем повишава степента на регионализация. Регионализацията изисква по-голям мащаб, така че, да, може да очаквате още консолидации. Това са двете основни неща за нас - повече консолидация и повече регионализация.

 

Последни новини
Още от Новини