Застрахователите в сянката на рисковете тероризъм и Brexit

Инга Бийл, главен изпълнителен директор в Lloyd’s of London в предаването On The Move на Bloomberg TV

Инга Бийл, главен изпълнителен директор в Lloyd’s of London. Снимка: Bloomberg TV Bulgaria Инга Бийл, главен изпълнителен директор в Lloyd’s of London. Снимка: Bloomberg TV Bulgaria

Инга Бийл, главен изпълнителен директор в Lloyd’s of London, коментира начинът, по който атентатите в Брюксел се отразяват на компаниите в застрахователния бранш, както и върху ценообразуването на застрахователните полици срещу рисковете, свързани с човешка дейност. Интервю на Гай Джонсън в предаването On The Move на Bloomberg TV.

 

Предполагам, че в сянката на атентатите в Брюксел въпросът, който трябва да задам, е очаквате ли, че членовете на Lloyd’s ще подписват все повече и повече терористични застраховки?

Инга Бийл Трагични, трагични събития и ужасни сцени. И разбира се, ние сме тук, за да осигуряваме защита тогава, когато нещата се объркат. Тероризмът е една от високоспециализираните бизнес линии, които Lloyd’s осигурява. Трагично, бих казала, виждаме нарастване на търсенето на покрития за този вид рискове. Това се отнася не само за терористичния риск, но и за всички т.нар. нови рискове, свързани с човешкия фактор, които съвремието ни поднася. Това са рискове, които са породени от дейността на хората. Защитата от киберзаплахи също е със завишено търсене. Наблюдаваме много по-голямо търсене на специализирано застраховане.

 

Как се остойностяват тези рискове? Как се калкулират премиите? Наясно ли е пазарът как да оценява този риск?

Вероятно не е съвсем, ако ги сравним с останалите рискове, които присъстват на застрахователния хоризонт, откакто се помним и данни за тях са събирани стотици и стотици години. За тези нови рискове имаме сравнително малко данни, които можем да анализираме. Но всеки път, когато имаме инцидент, ние моделираме данните и на тази база се опитваме да остойностим риска, да калкулираме цена на полица, която е справедлива и подходяща за клиентите. Тя, обаче, трябва да е достатъчна, за да бъдат изплащани щетите при евентуална реализация на риска. Това е деликатният момент в застраховането – да се оцени какви могат да бъдат бъдещите щети. Но именно това е работата на Lloyd’s. Имаме застрахователни експерти от най-високо ниво, имаме и специалисти за всички съпътстващи експертизи, които са нужни за калкулиране и оценяване на рисковете, имаме и брокери. Цялата тази мощна креативна сила, събрана в едно, оценява риска и има смелостта да застрахова тези рискове.

 

Иска ми се да поговорим за един друг риск, за който сте говорили и друг път. Това е рискът от Brexit. Казвали сте, че ще се отрази зле на бизнеса. Изненадани ли сте, че компаниите не говорят достатъчно по този въпрос?

Не мога да говоря от името на другите бизнеси, но ние винаги сме гледали на Brexit от гледна точка на Lloyd’s пазара. Lloyd’s пазарът е изграден от около 60 различни бизнеса. Като част от Европейския съюз, те всички имат достъп, въпреки че не всички са много големи, но имат достъп до най-големия застрахователен пазар в света. Европейският съюз вече е най-големият блок в търговско отношение, ако се разглежда като цялостна единица и ние участваме в нея. Това е най-голямото търговско обединение в света. ЕС дава на Lloyd’s достъп до най-големия в света застрахователен пазар с над 5 млн. потенциални клиенти. Ние имаме това предимство благодарение на това, че сме членове на Европейския съюз и имаме лесен достъп до този бизнес. Почти 20% от операциите на Lloyd’s идва от континентална Европа и за нас това е много важна част от бизнеса. От ключово значение е, че ние развиваме дейност в още много части на света, а ЕС има търговски права и споразумения с 55 други пазара по света. В процес на постигане е и на голямо търговско споразумение със САЩ. За нас ползата да бъдем в Европейския съюз е голяма, защото оказва влияние върху целия ни бизнес. 

 

При нас гостуват и специалисти, които изтъкват и аргументи в подкрепа на противоположната теза. Може ли да ви задам един въпрос за отрицателните лихви и за средата на негативна доходност, в която живеем в момента. Чухме експертното мнение на гуверньора на Европейската централна банка, че можем да видим лихвите и на по-ниски нива в Еврозоната. Просто казано, когато влизат пари от премии, тези премии се инвестират на глобалните пазари и застрахователите се влияят пряко от въпроса за лихвите. Как ще се промени средата ако видим едно задържане на отрицателните лихви за много дълго време?

Има два важни аспекта, които са свързани с доходността на Lloyd’s пазара. От една страна е инвестиционната обстановка – става дума за възмръщаемостта при инвестирането на премиите, които събираме. На лице е драматичен спад през 2015 спрямо 2014. Това бе масивен удар. В същото време, обаче, заради спада на доходността, който се усеща в световен мащаб, ние виждаме прилив на капитали, които искат да бъдат инвестирани в застраховането. Защото всъщност през миналата година Lloyd’s пазарът отбеляза доста здравословна доходност от 9,1% възвращаемост. Така че всъщност е едно привлекателно място за инвестиране. В хода на този процес се намалява напрежението върху премиите, които успяхме да съберем. Там понесохме двоен удар. Има намален марж между действителните застрахователни договори, които правим и от друга страна – намаляване на доходността от инвестициите.

 

Извинете, че ви прекъсвам, но доходността падна от 14,1% до 9,1%. Къде ще бъде през следващата година?

Наистина не знам, но трябва да бъдем сигурни, че ценообразуването, което имаме на застрахователния пазар е на едно устойчиво равнище, защото всички ние плащаме за бъдещи щети. Не можем да знаем какви ще бъдат те. Правим всичко по силите си, за да предвидим нивата на щетите, но при ниската доходност на нашите инвестиционни портфолиа, трябва да сме пределно сигурни, че сме преценили много добре ценовите нива на своите полици.

 

Много благодаря. Инга Бийл, главен изпълнителен директор в Lloyd’s of London. Наистина много благодаря за отделеното време.


 

Последни новини
Още от Новини