Осемте страни с опасен дефицит в ЕС

Нарушителите са Великобритания, Франция, Испания, Гърция и Хърватия

Търговска улица в Атина, Гърция, 17/7/2015. Photographer: Yorgos Karahalis/Bloomberg Търговска улица в Атина, Гърция, 17/7/2015. Photographer: Yorgos Karahalis/Bloomberg

Пет страни от ЕС нарушават ограничението от 3% бюджетен дефицит тази година, показва проучване на група икономисти, запитани от Bloomberg.

Групата на Великобритания, Франция, Испания, Гърция и Хърватия включва трите най-големи икономики в ЕС. Други три страни: Финландия, Полша и Румъния обявяват дефицит, който е на границата.

ЕС изисква правителствата да понижат бюджетните си дефицити на 3% от БВП и да намалят дълга до 60% от БВП или ще бъдат изправени пред глоби, макар санкцията да не е била прилагана въпреки нарушенията.

От приемането на Пакта за стабилност и растеж през 1998, който засилва мониторинга на бюджетите, 25 от 28-те страни в ЕС са нарушавали ограничението за дефицит. Швеция, Естония и Люксембург единствени го спазват.

 

През 2016 групата на страните, които се очаква да харчат най-много е най-малка от 5г. Гърция и Франция обаче са в нея съответно от 21 и 9г. ЕК предупреди и двете, а Франция има срок до 2017 да направи необходимите реформи.

Очакванията за бюджетен дефицит на България са за 2,5% през 2016 и 2017, съобщава Bloomberg, базирайки се на данни от ЕК /AMECO/

Последни новини
Още от Новини