Австралия ще се фокусира върху заетостта и растежа

10 май е насрочената дата за представянето на държавния бюджет на Австралия за следващата фискална година

Снимка: Brendon Thorne/Bloomberg Снимка: Brendon Thorne/Bloomberg

Правителството на Австралия се фокусира върху стимулиране на заетостта и икономическия растеж. Това са основните цели, които ще бъдат заложени в държавния бюджет за фискалната 2016-2017, който предстои да бъде представен на 10 май, съобщава Bloomberg.

Според държавния секретар на Австралия Артър Синодинос от първостепенно значение е да се обърне внимание как различните правителствени политики могат да допринесат за постигането на по-висока заетост и икономически растеж или с други думи как ще продължен преходът от добивни към недобивните инвестиции в икономиката. „Най-важният въпрос за нас е как да създадем нови работни места.", заявява Синодинос в свое интервю.

Държавният секретар уверява, че представянето на държавния бюджет ще се състои на 10 май. „Тази тема е обект на много спекулации, но това е насрочената дата“.

Последни новини
Още от Новини