ЕЦБ надхвърли очакванията, понижение на всички основни лихви и още QE

Марио Драги не разочарова пазарите

Марио Драги, гуверньор на ЕЦБ. Снимка: Alessia Pierdomenico/Bloomberg Марио Драги, гуверньор на ЕЦБ. Снимка: Alessia Pierdomenico/Bloomberg

ЕЦБ увеличи агресивно стимулите в еврозоната, като дори надхвърли очакванията на пазарите.

Очаквано депозитната лихва беше понижена до -0,4% от -0,3%, но освен това бяха намалени и другите два основни лихвени процента – лихвата по основните операции по рефинансиране на банките в евросистемата бяха понижени до 0% от 0,05%, а със същия размер беше понижена и лихвата по пределното кредитно улеснение, като тя пада на 0,25%.

Освен това обемът на програмата за количествени облекчения беше увеличен с 20 млрд. евро месечно, което е в горната граница на очаквания от пазарите диапазон. По този начин ЕЦБ ще изкупува активи на стойност 80 млрд. евро месечно.

Към активите, които ЕЦБ ще може да изкупува, се добавят облигации, деноминирани в евро, с инвестиционна оценка, които не са били емитирани от банкови корпорации.

Мерките влизат в сила от 16 март.

Освен това ще има нова серия от 4 целеви дългосрочни рефинансиращи операции(TLTRO II),  като всяка от тях ще е с матуритет от 4 години. Лихвените условия могат да бъдат равни на лихвата по депозитното кредитно улеснение (-0,4%). Новите рефинансиращи операции влизат в сила от юни 2016.

След решението еврото тръгна надолу:

Към 15:00 ч. еврото падна до 1,0838 долара за евро, като по този начин спадът за деня достигна 1,47%.

 

Последни новини
Още от Новини