Кипър отново се върна към икономически растеж

Кипър няма да поиска удължаването на спасителната си програма, одобрена през 2013

Снимка: Yannis Kontos/Bloomberg News Снимка: Yannis Kontos/Bloomberg News

След три години на строги реформи Кипър отново е на пътя на растежа, посочва в свой коментар за Investor.bg говорителят на кипърското правителство Никос Христодулидис. Страната се възстанови от безпрецедентна финансова криза с помощта на извършените промени, банковото преструктуриране и фискалната консолидация.

Въпреки този напредък все още съществуват някои трудности - висока безработица и необслужвани кредити. Но Кипър вече е сочен като модел на подражание за икономическа реформа и консолидация, посочва още Христодулидис.

През март 2013 в Кипър за първи път беше приложена схемата за оздравяване на банковата система, предвиждаща орязване на депозитите на вложителите, припомня Христодулидис. Тогава малцина можеха да прогнозират, че след три години страната ще отбележи икономически растеж от 1,6% и почти балансиран бюджет с първичен излишък от около 2,5 на сто, намаляващ публичен дълг и добре капитализиран банков сектор.

В резултат Кипър няма да поиска удължаването на спасителната си програма, одобрена през 2013.

Според него ключов за този успех е фактът, че страната е успяла да превърне кризата във възможност, да насочи вниманието си към някои слаби места и да предприеме действия да ги коригира. Така кипърската икономика отново е стъпила на здрава основа.

Това беше постигнато не чрез увеличаването на данъците, а по-скоро чрез намаляване на публичните разходи, замразяване на наемането на работна ръка в публичния сектор и рационализиране на социалните плащания чрез пълна реформа на осигурителната система, посочва още правителственият говорител.

Нова е политиката на приватизация и лицензиране за пристанищата, интегрирано казино-курорт, нови яхтени пристанища, Националната лотария и частично сектора на телекомуникациите.

Банковият сектор беше трансформиран чрез преструктуриране, в резултат на което се оформи по-малък, но пък по-стабилен сектор, опериращ под стриктно наблюдение и контрол.

Чрез сериозна рекапитализация, постигната главно чрез значителни чуждестранни инвестиции и с ново управление, в повечето кипърски банки, спокойно може да се каже, че банковата система на Кипър е обърнала нова страница.

Също толкова, ако не и по-значимо, е стратегическото преориентиране на отраслите на бизнеса и финансовите услуги, които вече не разчитат на огромен банков сектор, нито пък на високи на пръв поглед чужди депозити.

„Приключването на спасителната програма не е краят на пътя за Кипър, а означава продължаване на нашите планове, със силен акцент върху стабилните реформи“, посочва още Никос Христодулидис.

Последни новини
Още от Новини