Добра политика ли са отрицателните лихви?

Коментар на Зеб Екърт от Bloomberg

Снимка: Bloomberg TV Bulgaria Снимка: Bloomberg TV Bulgaria

Отрицателните лихвени проценти са добра политика. Това се посочва в доклад на Банката за международни разплащания (BIS). Въпреки това икономисти от BIS предупреждават, че нетрадиционната политика на отрицателни лихвени проценти може да доведе до обратен ефект. Коментар на Зеб Екърт от Bloomberg в предаването "First Up" по Bloomberg TV.

Ивон Ман, Bloomberg:

Това е в контекста на отрицателните лихвени проценти като добра политика.

Зеб Екърт, Bloomberg:

Това е одобрение на политиката на тези банки, които въведоха отрицателни лихви. Одобрение на политиката на Китайската централна банка, например, на Швеция, Швейцария, дори и на ЕЦБ. Срещат се, разбира се, и критики от страна на банковия сектор и финансовите компании. Те смятат, че колкото по-ниски стават лихвените проценти в Европа например, толкова повече намалява рентабилността. Вследствие на тази политика видяхме, че акциите в европейския банков сектор рязко се обезцениха по-рано през тази година.

Нека да погледнем лихвената политика на централните банки в световен мащаб. Това са бенчмарковите лихвени проценти. Разбира се, виждате, че САЩ е най-отгоре. Швейцария има най-ниските лихвени проценти на ниво от -0,750%. Това е най-ниският процент в целия свят. В доклада се разглеждат ефектите от отрицателните лихвени проценти. В него се посочва, че отрицателните лихви се отнасят към паричния пазар по същия начин, по който се отнасят и положителните лихвени проценти. Tехнически нулевите лихви не са непременно долна граница. Така че тази тенденция на отрицателни лихви ще продължи. Въпреки това икономистите предупреждават, че поддържането на ниски лихвени проценти крие рискове. Това е един от ключовите момент в този доклад.

Ивон Ман, Bloomberg:

Да, предполагам. Ако надникнем по-дълбоко в тази политика на ниски лихви, можем да видим... макар че не съм сигурна какво може да се случи що се отнася до индивидите и институциите.

Зеб Екърт, Bloomberg:

Точно! Влиянието върху паричния пазар може да доведе до огромни негативни последици. Този доклад има за цел да покаже, че банките предпочитат отрицателни лихвени проценти вместо това да увеличат матуритета и кредитните рискове пред пазарните участници. Въпреки това те казват, че колкото по-дълго продължава тази политика, толкова повече ще нараства и рискът от повратна точка. И това би имало пагубен ефект върху пазара. Ако приемем, че отрицателните лихви не са възприемат положително от пазарните участници.

 

Последни новини
Още от Новини