Застрашени ли са банките от финансовите технологии

Коментар на Андреас Трейхъл, главен изпълнителен директор на Erste Group Bank пред Bloomberg

Андреас Трейхъл, Erste Group Bank Андреас Трейхъл, Erste Group Bank

Гай Джонсън, Bloomberg: Barclays е интересен случай. Опитват се да променят нещо в бизнеса си и да решат какво да правят. Банковият сектор е изправен пред много рискове в момента – говорихме за отрицателните лихви, регулациите бяха едно от нещата, които Марк Карни подчерта по време на срещата на G-20, както и силните финансови технологии, които може би трябва да смята за съществена заплаха за индустрията. Съгласен ли сте? Притеснен ли сте за сектора на финансовите технологии?

Андреас Трейхъл, CEO, Erste Group Bank: Не, изобщо не е така. Разбира се, че е заплаха, ако се справят по-добре от нас. Определено са по-атрактивни, но така или иначе трябва да станем дигитални.

Изградихме финансови технологии в собствената си банка. Няма нужда да се страхуваме от дигитални канали, защото ако не успеем да станем дигитални, с нас е свършено. В бъдеще трябва да докажем три неща, а регулациите са незначителни, в сравнение с това, което ни предстои. Продаваме управление на активи и депозитни услуги, транзакции и кредити. И трите дейности могат да се извършват дигитално. Трябва да докажем, че тези три неща под един покрив всъщност създават стойност за клиента. Ако не можем да го направим, с нас е свършено. Гледам на случая с финансовите технологии като необходим канал за промяна на банковата индустрия. Да се надяваме, че ще го направи. Част от банките ще приключат и конкурентната среда ще стане по-благоприятна за нас. Така или иначе трябва да оцелеем. Ако не можем да победим дигитални компании с един канал, не би трябвало да съществуваме.

Гай Джонсън, Bloomberg: Значи и вие сте финансово-технологична компания, така че някои от оценките, които се отнасят и тях, ще се отнасят и за вас. 

 

Последни новини
Още от Новини