Безработицата в еврозоната на 4-годишно дъно

Германия, Чехия, Малта и Великобритания са отличниците на валутния съюз

Студентки пред Харвард. Снимка: Victor J. Blue/Bloomberg Студентки пред Харвард. Снимка: Victor J. Blue/Bloomberg

Безработицата в еврозоната падна до най-ниското си ниво от повече от 4 години насам през януари, давайки на ЕЦБ още поводи за размисъл преди заседанието си, което ще се проведе на 9 и 10 март във Франфурт. Ниската безработица говори за възстановяване в еврозоната, докато повечето икономически данни, идващи от Европа от началото на годината, като ръст на БВП и инфлация бяха слаби, което подкрепяше увеличаване на стимулите. Именно такова развитие  на нещата очакват пазарите и анализаторите, особено имайки предвид дефлацията, регистрирана през февруари.

Безработицата във валутния съюз от 19 европейски държави пада до 10,3% през януари, показват данни на Евростат, като това е най-ниският прочит на данните от август 2011 насам. Прогнозите на анализаторите бяха безработицата в еврозоната да остане на ниво от 10,4%, каквото беше достигнато през декември.

Най-ниска безработица сред страните членки на еврозоната отчитат Германия(4,3%), Чехия(4,5%), Малта и Великобритания (с по 5,1%, като данните за Великобритания са за ноември). Най-висока остава безработицата в периферните държави, като в Гърция тя достига 24,6% (отново данни за ноември) и в Испания (20,5%).

За целия ЕС безработицата е на ниво от 8,9%, като в България 8,6% от работната сила са безработни, показват данните на Евростат.

Младежката безработица остава сериозен проблем за Европа, като в Хърватия тя надхвърля 44%, в Испания достига 45%, а в Гърция – 48%. Най-ниска е младежката безработица в Германия – 7,1%.

ЕЦБ прогнозира, че безработицата в еврозоната ще намалее до 10,1% през 2017 спрямо средно 10,5% за 2016.

Последни новини
Още от Новини