Ръстът в САЩ за Q4 ревизиран нагоре до 1%

Ръстът се дължи на ревизия в данните за материалните запаси и външната търговия

Пазар на храни на едро в САЩ. Снимка: John Taggart/Bloomberg Пазар на храни на едро в САЩ. Снимка: John Taggart/Bloomberg

Ревизираните данни за американската икономика през последното тримесечие на 2015 отбеляза неочакван ръст до 1% на годишна база, спрямо първоначалната оценка за ръст от 0,7%.

По-силните данни се дължат на по-висок ръст в материалните запаси и по-благоприятна външна търговия от първоначално отчетената. Като се включи ефекта от инфлацията, ръстът на материалните запаси се оказва по-висок. Материалните запаси са важна и променлива част от БВП, като се включват в инвестициите. Те изваждат от растежа 0,14% вместо първоначално отчетените 0,45%. Външната търговия вади от растежа 0,25% вместо 0,47%.

За сметка на това потреблението е ревизирано в посока надолу, като вместо експанзия от 2,2% последните данни показват ръст от 2%. Потреблението представлява около 70% от американската икономика.

Ревизирането на данните за ръста на БВП в посока нагоре може да се приеме като положителен признак за американската икономика, но по-слабото потребление буди известни притеснения. Според анализаторите през първото тримесечие на 2016 то ще бъде основен двигател на растежа, имайки предвид несигурната икономическа обстановка по света и евтиният петрол .

 

Последни новини
Още от Новини