БВП на България на 6,5-годишно дъно

През 2015 той спада до 34,144 млрд. евро

Евро банкноти. Снимка: Akos Stiller\Bloomberg Евро банкноти. Снимка: Akos Stiller\Bloomberg

В края на 2015 г. брутният външен дълг на България спада до 6,5-годишно дъно. Това показват изчисления на Investor.bg на база предварителните данни на Българска народна банка (БНБ).

През 2015 г. брутният външен дълг на България намалява с 5,213 млрд. евро до 34,144 млрд. евро, с което делът му спрямо брутния вътрешен продукт (БВП) се смъква до 76,5%. Абсолютният му размер е най-ниският от юни 2008 г., когато беше 33,858 млрд. евро.

Откакто БНБ води статистика от 1999 г. насам, брутният външен дълг на страната е бил най-голям в края на 2014 г. -  39,765 млрд. евро, а най-нисък – в края на март 1999 г. Тогава показателят е бил 9,4 млрд. евро.

Така делът на задълженията на държавата, банките и частния сектор към нерезиденти спрямо произведеното в икономиката през миналата година се понижава значително спрямо края на 2014 г., когато беше 92,1% от БВП.

Дългът на централната и местната власт

Като цяло брутният външен дълг се свива с 13,2% на годишна база. Само задълженията на сектор „Държавно управление“ към чужбина са надолу със 7,5% до 5,576 млрд. евро. В края на 2014 г. задълженията на правителството възлизаха на 6,027 млрд. евро.

В края на 2015 г. делът на задълженията на правителството, общините, социално-осигурителните фондове и на другите институции с нестопанска цел, които се контролират и финансират от държавата, се понижава до 12,5% от БВП от 14,1% през 2014 г.

Задълженията на банките

Външните задължения на банковия сектор се понижават с 24,5% на годишна база до 4,126 млрд. евро. В края на 2014 г. те бяха за 5,467 млрд. евро.

Делът на дълговете на банките към чужбина се свива до 9,2% от БВП от 12,8% от БВП, колкото беше съотношението към 31 декември 2014 г.

През 2015 г. банките у нас са привлекли от чужбина нетно 26 млн. евро под формата на краткосрочни депозити в левове или в други валути. В края на годината нерезиденти държат 2,662 млрд. евро по депозити в местни банки.

Банките са раздали с 1,34 млрд. евро по-малко кредити спрямо 2014 г. В същото време през годината са изплатени кредити за 1,77 млрд. евро, от които 1,467 млрд. евро краткосрочни заеми и 303 млн. евро дългосрочни.

Задълженията на търговските фирми и домакинствата

Външните задължения на т.нар. други сектори, към които спадат дълговете на търговските фирми от реалния сектор (включително заемите, за които има поети държавни гаранции, и заемите на фирми с преобладаващо държавно участие) и на домакинствата, се понижават с 220,9 млн. евро за година до 11,764 млрд. евро.

Делът на брутния външен дълг на фирмите и домакинствата към БВП се смъква до 26,4% от БВП от 28%, колкото беше в края на 2014 г.

В края на декември 2015 г. вътрешнофирменото кредитиране е на стойност 12,677 млрд. евро, или 28,4% от БВП), като намалява с 3,2 млрд. евро спрямо края на 2014 г. Съотношението му към БВП тогава е било 37,1 на сто.

Като цяло през 2015 г. извършените плащания по обслужването на брутния външен дълг са в размер на 8,192 млрд. евро при 5,988 млрд. евро през 2014 г.

Изчисленията на Investor.bg показват, че най-голям дял в брутния външен дълг заемат вътрешнофирменото кредитиране и задълженията на фирмите и домакинствата - 37,13% и 34,45%, съответно. Делът на държавния сектор е 16,33%, а на банките -12,09%.

Последни новини
Още от Новини