Repsol намали дивидента си

Коментар на Райън Чилкот от Bloomberg и Лотар Ментел, изпълнителен директор на Tatton Investment Management

Снимка: Bloomberg TV Bulgaria Снимка: Bloomberg TV Bulgaria

Райън Чилкот, Bloomberg:

... с тези печалби необходими да обяснят на инвеститорите как могат да запазят кредитния си рейтинг. Те имаха две възможности: едната беше да намалят стойността на разпределения дивидент. Те плащаха наистина големи дивиденти. Имаше огромен натиск да направят това. Другият вариант беше да продадат поне част от дела си в Gas Natural, който е испански доставчик в търговията на дребно. По думите им това е единствено, което можеха да направят, за да запазят инвестиционния си рейтинг. Наистина искаха да го направят. Както виждате, те избраха първата от двете опции. Направиха плануваното съкращаване на дивидента. Repsol има проблеми, които са присъщи за всички петролни компании в контекста на ниските цени на петрола. Но също така имат друг проблем. Те направиха втората най-голяма сделка в петролната индустрия, след като цените на петрола започнаха да потъват. Така че след сделката между BG и Shell и техният дял от 13 млрд, от които 8 млрд. в пари в брой и 5 млрд. в дълг в Talisman Energy в Канада, нивото на дълга им се повиши до най-високото си равнище от 27 години. Те изпитват същите затруднения като всички останали компании, но тъй като решиха да се разширят, те наистина го направиха. Repsol се превърна в международна петролна компания със значително влияние и повече производствени активи отколкото имаха преди в Северно море, което всъщност е част от проблема. Но техните проблеми са следствие на тези събития.

Гай Джонсан, Bloomberg:

Чудесна работа, Райън. Благодаря ти много.

Ако съм мениджър на ниско рисков фонд доколко притеснен трябва да бъда за някои от тези компании - BP, Shell, Repsol очевидно предприемащи подобни действия. Дали това намаляване на дивидентите трябва да ме притеснява?

Лотар Ментел, изпълнителен директор на Tatton Investment Management:

Мисля, че то буди притеснение. Ако обърнете внимание, имаше проблем в петролната индустрия, който беше проспан.

Гай Джонсан, Bloomberg:

Но хората инвестираха в такива акции и те представляват голям дял от техния инвестиционен портфейл. Ако погледнете компаниите във FTSE 100, които започнаха да плащат дивиденти през последните няколко дни. Намалява дела на компаниите в индекса, които разпределят печалба под формата на дивиденти.

Лотар Ментел, изпълнителен директор на Tatton Investment Management:

Това е вярно, но в среда на ниски цени на петрола и с оглед на средносрочната перспектива мисля, че е твърде лесно да направиш извода, че това няма да бъде устойчиво. Това, за което се притеснявам повече не е факта, че Repsol намалиха дивидента си, a нарастващата напоследък тенденция на намаляване на дивидентите, което не е добре за пазара, в частност за ниско рисковите фондове.  

 

Последни новини
Още от Новини