Инвестиционната стратегия на малайзийския фонд за обществено осигуряване

Интервю с Мохамед Азман Азиз Мохамед, главен изпълнителен директор на Фонда за обществено осигуряване в Малайзия

Снимка: Bloomberg Снимка: Bloomberg

Мохамед Азман Азиз Мохамед, главен изпълнителен директор на Фонда за обществено осигуряване в Малайзия, коментира пред Bloomberg икономиката на страната и възможностите за инвестиране.

Стивън Енгъл, Bloomberg: Да преминем направо на въпроса. Пазарите са волатилни. Виждаме разнопосочни действия от централните банки по света, включително и тук в Япония с отрицателните лихви. От позицията на главен изпълнителен директор на Фонда за обществено осигуряване в Малайзия, как определяте инвестиционната си стратегия в този период на значителен риск?

Мохамед Азман Азиз Мохамед: Ако погледнете към нашата организация, управлението й е поверено от правителството. Ето защо можем да инвестираме в определено портфолио при дадена стратегия и алокация на ресурсите.

Стивън Енгъл, Bloomberg: Разпределение на риска предполагам.

Мохамед Азман Азиз Мохамед: Да. В общия случай, когато гледаме към дадена инвестиция, ние търсим фиксирана и добра, макар и малка, доходност. Това е доста консервативен подход, но в момента се организацията се придържа към него.

Стивън Енгъл, Bloomberg: Управлявате фонд за близо 7 млрд. долара. Оглеждате ли се и за външни пазари или повече разчитате на вътрешния?

Мохамед Азман Азиз Мохамед: Към момента повече от 90% от инвестициите ни са на местния пазар. Малко по малко започваме да се движим към международни инвестиции с помощта на мениджмънта ни. Наскоро назначихме трима мениджъри, които да се ориентират постепенно към инвестиране в чужбина при определени критерии и изискуема възвръщаемост.

Стивън Енгъл, Bloomberg: След като не инвестирате в пазари с голям риск, не получавате голяма доходност. Кой е критерият за устойчивост според вас във време, когато в Малайзия се говори за вдигане на минималната работна заплата, тавана на осигуровките. Работещите и хората с увреждания си казват, защо трябва да правя по-големи вноски за социално осигуряване всеки месец. Колко важно е за вас да им гарантирате стабилност и, че си заслужава да дават тези пари.

Мохамед Азман Азиз Мохамед: Първо, ако имаме минимална работна заплата, осигурителните вноски зависят от нея. На второ място максималният осигурителен доход беше 3000 рингита, което е под 1000 долара. Сега го увеличиха на 4000 рингита. Така повече хората ще трябва да правят по-големи вноски. В заключение това е добре за организацията, защото получава повече вноски, но когато имаш такъв вид таван, експозицията е по-голяма. Говорейки за устойчивост, трябва да балансираме. Не говоря само за възвръщаемостта, която получаваш от вноската, но и за това как ще намалиш рисковата си експозиция. Ако например хората пострадат, те получават плащания върху по-голямата си вноска. Така че другият аспект на устойчивостта е опитът да ограничим инцидентите и болестите. Нашата организация осъзнава, че устойчивостта не се отнася само до възвръщаемост от инвестирането, но и до това да ограничиш инцидентите. Трябва да накараме хората с увреждания да искат да се върнат обратно на работа. Така че ние също повишаваме възвръщаемостта от програмата чрез работа върху това.

Стивън Енгъл, Bloomberg: През ноември ще има среща по въпроса за хората с увреждания. Ще я следим.

 

Последни новини
Още от Новини