Еврозоната с излишък по текущата сметка от 314 млрд. евро

Евтините суровини и слабото евро подкрепят излишъка

Евро банкноти. Снимка: Akos Stiller/Bloomberg Евро банкноти. Снимка: Akos Stiller/Bloomberg

Платежният баланс на еврозоната за декември 2015, публикуван от ЕЦБ, показа ръст на излишъка по текущата сметка на 19-те държави, споделящи еврото, като той достига 25,5 млрд. евро. С най-голям принос за това е търговският баланс, като износът на еврозоната надхвърля вноса с 26,5 млрд. евро. Външната търговия на блока обаче се забавя като цяло през декември, след като износът и вносът бележат спад съответно до 169 млрд. евро и 142,5 млрд. евро.

Реализирането на излишъка по текущата сметка се дължи на поевтиняването на петрола и суровините, които Европа внася, като забавянето в износа през последния месец от годината показва, че търсенето за европейски стоки е намаляло, индикирайки за проблемите в световната икономика и забавянето в Китай, който е сред най-важните търговски партньори за еврозоната.

Финансовата сметка показва, че преките и портфейлни инвестиции, направени от еврозоната се увеличават с 28 млрд. евро през декември, а докато чуждестранните инвестиции в блока намаляват с 57 млрд. евро, главно заради изтегляне на портфейлни инвестиции в дългови инструменти.

Предварителни данни за цялата 2015 показват, че текущата сметка на еврозоната излиза на +314 млрд. евро, което е 3% от БВП на региона спрямо 245 млрд. евро през 2014 (2,4% от БВП). Ръстът се дължи на евтините суровини, които страните от еврозоната внасят, като 2015 беше една от най-слабите за суровините, водени надолу от забавянето на търсенето от Китай, както и на слабото евро, което прави износителите по-конкурентни въпреки по-слабото търсене от развиващите се пазари.

 

 

Последни новини
Още от Новини