Investbook

Понеделник - петък, 20 часа

Водещ: Александър Костадинов

КФН за директивата на ЕС и ЗППЦК

Зам.-председателят на КФН Владимир Савов в Investbook, 17.02.2016

Владимир Савов, зам.-председател на КФН и Дориана Ранкова. Снимка: Bloomberg TV Bulgaria Владимир Савов, зам.-председател на КФН и Дориана Ранкова. Снимка: Bloomberg TV Bulgaria

"Не бих казал, че ние сме в позиция да не прилагаме европейските директиви така, както те са дадени. Истината е, че регулациите се създават и се пишат за големите пазари, които имат голямо икономическо значение. Въпреки това законът е един за всички и ние също трябва да го спазваме". Това заяви зам.-председателят на КФН Владимир Савов в ефира на Bloomberg TV Bulgaria по повод Закона за публично предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/.

Българският капиталов пазар е нисколиквиден. В Европейската комисия се мисли по въпроса за облекчаване на надзорните изисквания особено за по-малки капиталови пазари, посочи още Савов.

"Промените, които трябва да се случат в бъдещ момент, засягат много по-широк кръг от закони от всички аспекти на гражданско-правното законодателство.

Измененията трябва да бъдат внесени от други компетентни органи и институции.

Когато започне този процес да се управлява от всички заинтересовани участници, КФН ще го подкрепи.", каза още зам.-председателят на КФН. 

Регулаторът е наясно, че максималният размер на санкциите, предвидени в новите изменения, биха били разрушителни и за най-крупните играчи на българския капиталов пазар.

"За съжаление, обаче, този аспект от съответните директиви също подлежеше на хармонизация и нямаше как да бъде избегнат", каза Савов.

"Въпреки това КФН предложи да се въведе и минимален праг на санкциите за нарушения, който е съобразен много повече със сегашната действителност на българския капиталов пазар". 

Вижте мнението на Петко Вълков от Конкорд Асет Мениджмънт за ЗППЦК.

Чуйте целия коментар във видеото.

 

 

Последни новини
Още от Investbook