ПЧИ в България отчитат най-високото си ниво от 2009

Въпреки това нивото на чуждите инвестиции остават доста под пика си от предкризисната 2007

Снимка: Angelov Velko/Bloomberg News Снимка: Angelov Velko/Bloomberg News

През 2015 България привлече повече чуждестранни инвестиции в сравнение с 2014, като сумата им е най-високата от 2009 насам. Това показват предварителните данни на Българска народна банка (БНБ) за състоянието на платежния баланс, пише Investor.bg.

Миналата година границата на България са прекосили капитали в размер на 1,575 млрд. евро. Сумата на преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) е по-висока с 289,8 млн. евро, или с 22,5%, спрямо последната оценка за 2014. Тогава размерът им бе близо 1,285 млрд. евро.

ПЧИ през 2015 са най-високите от 2009 насам, когато бяха в размер на 2,437 млрд. евро. Все пак чуждите инвестиции са доста под пика си от предкризисната 2007, когато възлязоха на рекордните 9,052 млрд. евро.

Трябва да се има предвид, че по-коректно сравнение на годишните данни може да се направи, след като в средата на март БНБ публикува отчета за януари 2016. Тогава ще бъдат извършени ревизии на данните за 2014  и 2015, които, съгласно методологията на централната банка, подлежат на промяна с годишните данни на Националния статистически институт (НСИ) и на допълнително постъпили отчети на предприятия с чуждестранно участие.

Само през декември 2015 пък ПЧИ са за 6,9 млн. евро при 69 млн. евро през декември 2014. Според БНБ изменението се дължи основно на значителното превишение на издължените над получените през месеца вътрешнофирмени кредити.

По принцип ревизиите обичайно са в посока нагоре. Ето защо реалните суми, прекосили българската граница както през декември, така и през цялата 2015, могат да се окажат по-високи.

Данните създават впечатление, че през 2015 преките инвестиции вече са по-устойчиви, тъй като дяловият капитал, т.е. този тип инвестиции, които се считат за трайни капиталови вложения в местни предприятия и имоти, нарастват до 1,134 млрд. евро спрямо 577,2 млн. евро в края на 2014. С други думи – чужд инвеститор е придобил или увеличил свое дялово участие в българско дружество или е закупил имоти.

Но реално повишението се дължи на финансови операции, извършени от Лукойл Нефтохим Бургас през лятото на миналата година.

Преди две години рафинерията инвестира около $1,5 млрд., отпуснати под формата на заем от компанията майка със седалище в Холандия Lukoil Europe Holdings, в нова инсталация. Впоследствие, през юни 2015 задължението на българското дружество от около 900 млн. евро беше трансформирано в акции.

Трансформирането на стари дългове на рафинерията към своя основен акционер в капитал е причината както близо 3/4 от всички чужди инвестиции да са в дялов капитал, така и в края на годината да се отчете изтичане на инвестиции в дългови инструменти.

Така всъщност за пръв път през 2015 се регистрира отлив на вложения в дългови инструменти, т.е. отрицателна промяна в размера на задълженията между местни и чужди дружества по финансови, облигационни и търговски кредити. Оттокът е в размер на 743,6 млн. евро, но пък не е изненада на фона на финансовата операция на Лукойл Нефтохим Бургас. По принцип излизането от подобна инвестиция е доста по-лесно, отколкото ако трябва да се продава дял от дружество.

Не може и да не се отбележи като добра новина растежът на реинвестираната печалба (без изплатените дивиденти) – от 167,1 млн. евро за 2014 г. до 644,1 млн. евро в края на 2015 г.

От друга страна постъпленията от инвестиции на чужденци в имоти обаче са с 39,5% по-малко на годишна база – 72,5 млн. евро при 119,9 млн. евро през 2014. Повече от една трета от този вид инвестиции (27,1 млн. евро) идват от Русия, а от Лихтенщайн – една пета (14,9 млн. евро).

Разбивка по държави показва, че през 2015 най-големият чуждестранен инвеститор отново е Холандия. Причините са две, като едната е пряка, а другата – косвена.

Първо, правният режим за регистриране на фирми в страната е доста либерален и позволява създаването на компании с ограничена отговорност под т.нар. форма B.V., които на практика са офшорни. Под тази форма заради възможностите за данъчни облекчения има доста регистрирани дружества, които на практика са с български собственици. Второ, седалището на Lukoil Europe Holdings е в Холандия, което обяснява големият размер на инвестициите от там през миналата година – за 696,9 млн. евро нетно.

Следва Германия със 181,9 млн. евро, Швейцария със 114,1 млн. евро, Норвегия – със 111,5 млн. евро, Кипър с 83,9 млн. евро, и Русия със 71 млн. евро. Общо 315,6 млн. евро пък попадат в графа „други“.

Предварителните данни на БНБ сочат още, че преките инвестиции на български предприятия в чужбина за 2015 са 64,9 млн. евро, докато за същия период на миналата година бяха в размер на 449,4 млн. евро. Само през декември те нарастват с 39,5 млн. евро при ръст от 20 млн. евро през същия месец на 2014.

Последни новини
Още от Новини