Investbook

Понеделник - петък, 20 часа

Водещ: Александър Костадинов

ЗППЦК не е адаптиран към българската действителност

Петко Вълков, Конкорд Асет Мениджмънт в Investbook, 17.02.2016

Петко Вълков, Конконд Асет Мениджмънт. Снимка: Bloomberg TV Bulgaria Петко Вълков, Конконд Асет Мениджмънт. Снимка: Bloomberg TV Bulgaria

"Не виждам гъвкавост на приетите разпоредби и тяхното съобразяване с българската действителност", каза изпълнителният директор на Конкорд Асет Мениджмънт Петко Вълков в предаването Investbook по Bloomberg TV Bulgaria по повод Закона за публично предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/.

„Ставаме свидетели за пореден път на преписването на една директива без да се преценят какви ще бъдат ефектите върху българския капиталов пазар“, заяви Вълков.

Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП) съвместно с Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД) участваха в дискусията за готвените изменения в ЗППЦК и са изпратили предложенията си до МФ и КФН.

"Голямата част от тях не бяха приети", каза Вълков.

"Нормална практика е новите директиви, които излизат от ЕК, да бъдат адаптирани за българската действителност".

В контекста на членството на Великобритания в ЕС министър-председателят Дейвид Камерън успя да извоюва възможността тези директиви да не бъдат задължителни за Великобритания. Подобни негативни вълнения се надигат и от Полша и Унгария.

По отношение на санкциите, заложени в ЗППЦК, Вълков каза, че несъобразяването им с българската действителност засилва рисковете за правене на бизнес и капиталовия риск в България.

По отношение на отчетността в закона изпълнителният директор на Конкорд Асет Мениджмънт смята, че отпадането на изискването, при което емитентите са задължени да публикуват тримесечните си отчети, ще позволи да се види кои компании имат интерес да предложат прозрачност, като не спазват единствено минимума на закона.

"При пазара на облигации виждаме голям потенциал", каза още Вълков. "Предложили сме допълнителни мерки за защита на интересите на облигационерите".

Чуйте цялото интервю във видеото.


 

Последни новини
Още от Investbook