Гаранционният фонд е гарантирал кредити за 726 млн. лв

Гаранциите са до 1 млн. лв. или до 50% от размера на кредита

Левове. снимка: Bloomberg Левове. снимка: Bloomberg

За 7 години Националният гаранционен фонд (НГФ), който е под шапката на Българска банка за развитие, е гарантирал кредити, отпуснати на микро, малки и средни предприятия, за 726 млн. лв. Това коментира изпълнителният директор на НГФ Самуил Шидеров по време на представянето на новата двугодишна програма на фонда за собствен риск, пише Investor.bg.

НГФ е създаден през 2008, а от старта на финансиращата си дейност през 2009 до края на 2015 е издал гаранции по заеми за близо 3600 малки и средни предприятия (МСП), които произвеждат 61,4% от добавената стойност в икономиката и в които работят 75,9% от заетите.

От новата Гаранционна схема за собствен риск на НГФ за 2015-2017 ще могат да се възползват над 2500 предприятия, като стойността на отпуснатите кредити може да достигне 700 млн. лв. Приоритет на схемата ще са новите инвестиционни и оборотни кредити, както и тези за финансиране на проекти по оперативните програми, а не рефинансирането на заеми, обясни ръководството на НГФ по време на пресконференцията.

Гаранциите са до 1 млн. лв. или до 50% от размера на кредита. Максималният срок е до 31 март 2020, като за това дадено предприятие трябва да се включи в програмата до 31 март 2017.

При предходната Гаранционна схема за собствен риск на НГФ за 2014-2015 се обезпечаваше до 50% от кредита, но не повече от 250 хил. лв. Средният лихвен процент е вече 6%, като непрекъснато намалява от началото на дейността на НГФ, когато е бил 10-10,5%, например, обясни Шидеров.

По думите на изпълнителния директно на НГФ въпреки спадащите лихвени проценти кредитирането за МСП не се увеличава, а обезпечаването на кредита е основното предизвикателство не само за фирмите, но и за банките.

Търговските банки се затрудняват при отдаването на средства на заем на МСП и от оценката на кредитоспособността, а и правят по-високи разходи при процеса. В тази връзка гаранциите могат да допълнят финансиращите инструменти, предлагани от банките и микрофинансиращите институции, а не ги изместват, коментира още Шидеров.

При предишната Гаранционна схема за собствен риск НГФ, който споделя риска от неплащане на клиентите с търговските банки, е издал гаранции за 87 млн. лв., като гарантираните кредити са за над 200 млн. лв. От гаранциите 31% са за инвестиционни кредити, 58% - за оборотни заеми, а 11% - за лимити и банкови гаранции.

39% от подкрепените фирми са от преработващата промишленост, 13% от селското, горско и рибно стопанство, а други 11% - в сектор „Транспорт, складиране и площи“. Шидеров каза, че 80% от подкрепените предприятия са с персонал до 5 души, докато компаниите, получили гаранции, дават работа на над 15 хил. души.

През първото тримесечие, което се явява последното на 2015, по гаранционната схема на НГФ за 2015-2017 е гарантиран кредитен портфейл за 23 млн. лв.

Като цяло гаранцията на НГФ позволява по своя преценка партниращите банки да отпускат кредити при облекчени условия за обезпечаване и при по-добри лихви.

Последни новини
Още от Новини