Безработицата в България през януари с ръст до 10,2%

През декември тя беше на ниво от 10%

Левове. снимка: Bloomberg Левове. снимка: Bloomberg

Безработицата в България през първия месец на годината нараства до 10,2%, сочи статистиката на Агенцията по заетостта. Увеличението е с 0,2 процентни пункта спрямо предходния месец.
На годишна база равнището на безработица се свива с 0,9 процентни пункта, съобщава Investor.bg.

В бюрата по труда през януари са регистрирани 334 570 безработни, или с 5 649 души повече спрямо декември.

Постъпилите на работа през първия месец на годината са 18 845 души, което е с 6 306 повече спрямо предходния месец. На годишна база започналите работа намаляват с 3 160 души.

През януари на първичния пазар на труда са постъпили 13 699 души, или с 2 310 повече в сравнение с декември, което потвърждава тенденцията за нарастване на започналите работа безработни в реалната икономика.

В програми за субсидирана заетост през януари са включени 5 146 души - с 3 996 повече спрямо декември, а в сравнение с януари 2015 г. са с 4 532 по-малко.

По програми за заетост са постъпили 2 956 души, по схеми на ОП "Развитие на човешките ресурси" – 2 155 души, а по насърчителни мерки от националната програма – 35 души.

През януари търсенето на работна сила на първичния пазар започва да набира скорост в сравнение с пониженото търсене през декември, отчита Агенцията. В бюрата по труда през месеца са заявени 11 241 работни места в реалната икономика, които са с 4 567 места повече спрямо декември.

През януари най-много свободни работни места на първичния пазар в бюрата по труда са заявени от преработващата промишленост (3 823 места), от търговията (1 466 места), от административните и спомагателните дейности (866 места), от държавното управление (826 места).

По програми за заетост в бюрата по труда през януари са заявени 3 724 работни места, а по европрограмата за човешките ресурси – 13 068 работни места, като най-много са по схема „Обучение и заетост на младите хора”, стартирала през месеца.прието всички 28 страни членки трябва да го подкрепят.

Последни новини
Още от Новини