Предприемаческият потенциал на България - все още неизползван

Под 5% от населението е стартирало скоро или планира да стартира нов бизнес

Снимка: Patricia de Melo Moreira/Bloomberg Снимка: Patricia de Melo Moreira/Bloomberg

Около две трети от възрастните в България виждат предприемачеството като добра възможност за кариера, но нивата му все още са ниски и предприемаческият потенциал е неизползван. Това констатира представеният в Бостън световен доклад на Глобалния предприемачески мониторинг (GEM) за 2015.

GEM Global Report е  проучване на предприемачеството в световен мащаб, а страната ни е включена за пръв път, съобщават авторите на доклада. През 2015 г. в проучванията са участвали 62 страни, от които 23 са европейски икономики. 

Един от най-цитираните индикатори е показателят за предприемаческа активност на ранен етап TEA (total early-stage entrepreneurship), който оценява процента на работещото население в процес на започване на предприемаческа дейност или започната такава през последните 3 години и половина, съобщава Investor.bg

Най-ефективните икономики в Европа по този показател са Латвия, Естония и Румъния. Те държат високи TEA нива – съответно 14,1%, 13,1% и 10,8%. За сравнение, средното ниво за страните от ЕС е 7,8%.

На глобално ниво страната ни не е с най-слабото представяне, но на европейско ниво сме с най-ниски стойности. Наред с Германия и Италия, в България по-малко от 5% от възрастното население е стартирало скоро или планира да стартира нов бизнес.

В европейски контекст България е на едно ниво с Холандия по индикатора страх от провал. България има по-ниски нива от Гърция, Румъния, Хърватия, Македония, Ирландия и Германия – 33,3%. Страхът от неуспех е много важен индикатор и може да бъде сериозна културна и социална пречка за предприемачеството.

“В България отдаваме висок статус на предприемачеството – 71,5%, като сме на двадесета позиция в света по този индикатор, но не наблюдаваме това да кореспондира с нарастващ брой нови и установени компании. От изключително значение е да се утвърди правилната рамка за условията на предприемачество, което ще разгърне неоползотворен предприемачески потенциал”, коментира Искрен Кръстев, председател на GEM България.

GEM изследва динамиката на предприемаческите екосистеми от 1999 г. насам в над 100 икономики по света чрез своята методология, като събира първични данни от над 200 000 възрастни (18-64 г.) и близо 4000 експерти в сфери с отношение към предприемачеството.

България участва в изследванията през 2015 г. и присъства за първи път в световния доклад благодарение на подкрепата на Telerik и екипа на GEM Bulgaria.

Последни новини
Още от Новини