Суаан: Общото застраховане на Zurich Insurance ще се подсили

Подобрение в отписването на активи и намаляването на разходите ще спомогнат повишението на общото застрахователно съотношение, каза Том де Суаан, временен изпълнителен директор на Zurich Insurance

Том де Суаан Снимка: Bloomberg TV Bulgaria Том де Суаан Снимка: Bloomberg TV Bulgaria

Том, добро утро! Искам да поговорим за дивидента ви. Много от инвеститорите ще бъдат успокоени. Плащате 17% - вие сте най-големия платец в SMI и това е така от пет години. Това устойчиво ли е?

Добро утро и на вас! Дивидентът е ясно отражение на паричния поток на групата, който е много здрав. Както знаете ние сме си поставили за цел приходи в следващите три години в размер на $9 млрд. Много над това сме в нормално състояние. Това ни позволява да плащаме този непроменен дивидент от 17%, което е отражение на силната ни капиталова позиция.

Но това е гледане в миналото, Том. Какво можете да ни кажете за бъдещата траектория на този дивидент? Колко устойчив е той?

Ние имаме ясно заявена политика да плащаме привлекателен, но устойчив дивидент. Мисля, че дивидентът през 2015 е ясно отражение на това и ще продължим да го правим. Очевидно е много зависим от представянето на компанията. Ако погледнем това, очевидно е, че общото застраховане претърпя тежка година. Но сме предприели и и сме в процеса на прилагане на всички необходими стъпки, за да увеличим печалбите на общото застраховане. Затова вярваме, че в рамките на тази година ще видим прогресивно увеличение на печалбите на бизнеса с общо застраховане.

Как ще поправите параметрите на общото застраховане? Това иска да разбере пазара. Какъв е реалистичният таргет? Вие сте едни от най-зле представящите се в Stoxx 600 сред тридесет и петте застрахователи там.

Както казах по-рано, да, представяме се зле в общото застраховане, но предприемаме правилните стъпки. И нека не подценяваме факта, че глобалния ни бизнес се представя много добре.

А какво ще направите по общото застрахователно съотношение, Том? Какво ще кажете на Марио Греко когато пристигне? До колко ще докарате това съотношение?

Видно е, че общото застрахователно съотношение към този момент е неприемливо. Стремим се към подобрение на съотношението чрез два фактора. Първо, подсилване на нашите способности да отписване на активи - много важно, за да докараме процента загуби надолу. И второ – голям проект, който стартирахме преди година за намаляване на разходитес повече от $300 млн. през 2016 и с $1 млрд. до 2018. Двата фактора – подобрение в отписването на активи и намаляването на разходите ще спомогнат повишение на общото застрахователно съотношение.

 

Последни новини
Още от Новини