Общините кандидатстват през 2016 с екопроекти за над 1 млрд. лв

Най-много средства ще бъдат на разположение за модернизация на ВиК

Снимка: Bloomberg TV Bulgaria Снимка: Bloomberg TV Bulgaria

Общините могат да кандидатстват през тази година с екопроекти за общо 1,2 млрд. лева. Това казва в интервю за „Стандарт“ министърът на околната среда и водите Ивелина Василева.

В посочената сума се включват всички екологични проекти - не само тези, които ще се финансират по оперативна програма "Околна среда 2014-2020" (ОПОС), въпреки че най-големият финансов ресурс - около 1 млрд. лв, е именно по нея, но също и чрез Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) и Националния доверителен екофонд.

Покани за проектни предложения са отправени още миналата година, като екоминистерството продължава да обявява покани. 

От предвидените 1,2 млрд. лв най-много средства - над 700 млн. лв, ще бъдат на разположение на общините за модернизация на ВиК мрежите и пречиствателни съоръжения.

Ивелина Василева припомня, че миналата година са поканени четири общини да подготвят документи по т. нар. "ранни проекти" - ВиК инфраструктура в Пловдив, Плевен, Добрич и Асеновград, за което са заложени 402,6 млн. лв.

Вече е обявена и процедурата за т. нар. фазирани проекти за ВиК инфраструктура в 8 общини, които не успяха да довършат проектите си по ОПОС 2007-2013 и ще продължат да ги изпълняват с пари по новата ОПОС.

По повод подготвяната програма за подпомагане на общините за по-пълноценно използване на минералните води Василева пояснява, че това ще бъде пилотна програма, като целта е да започне в средата на годината.

„С промените в Закона за водите през 2011 общините получиха правото да ползват този ценен ресурс. Много вече оползотворяват минералните води. Някои от общините имат нужда от подкрепа за модернизация и рехабилитация на довеждащата инфраструктура“, казва министърът и пояснява, че няма да има изцяло безвъзмездно финансиране, а по-скоро финансов инженеринг.

За инсталациите за отпадъци тя коментира, че още миналата година е обявена покана за проектни предложения за компостиращи инсталации в общините. До края на годината МОСВ ще обяви още една покана - за изграждане на анаеробни инсталации за разделно събрани биоразградими отпадъци, като общата стойност на двете покани ще бъде 200 млн. лв.

Последни новини
Още от Новини