България е намалила значително енергийната си зависимост

Най-малко енергийно зависими в ЕС през 2014 са били Естония, Дания и Румъния

Снимка: Krisztian Bocsi/Bloomberg Снимка: Krisztian Bocsi/Bloomberg

България е намалила силно енергийната си зависимост за 25 години - от 62,8% през 1990 г. до едва 34,5% през 2014 г. Това показват публикувани днес данни на Евростат. Енергийната зависимост измерва доколко дадена държава е принудена да внася енергия за собственото си потребление.

България попада в групата на страните членки на ЕС, които са по-слабо зависими от внос на енергия.

Степента на енергийна зависимост варира широко между различните страни членки, като половината от тях разчитат основно на внос за енергийните си нужди, докато при останалата половина зависимостта е под 50 на сто.

Най-малко енергийно зависими в ЕС през 2014 г. са била Естония (8,9%), Дания (12,8%) и Румъния (17,0%), следвани от Полша (28,6%), Чехия (30,4%), Швеция (32,0%), Холандия (33,8%) и България (34,5%), сочат данните, цитирани от Investor.bg.

В другия край на скалата най-висока степен на зависимост от внос на енергия е отчетена в Малта (97,7%), Люксембург (96,6%), Кипър (93,4%), Ирландия (85,3%), Белгия (80,1%) и Литва (77,9%).

Сред петте държави членки на ЕС, които потребяват най-много енергия, най-малко зависими от внос са Великобритания (45,5%) и Франция (46,1%), за разлика от Германия (61,4%), Испания (72,9%) и Италия (75,9%).

Трябва да се отбележи също, че в девет държави членки през 2014 г. са регистрирани най-ниските нива на зависимост от 1990 г. насам – в България, Естония, Франция, Италия, Латвия, Люксембург, Малта, Португалия и Румъния. За разлика от тях, Чехия е единствената членка на ЕС, която регистрира пик на енергийната си зависимост през 2014 г.

Общо за Европейския съюз енергийната зависимост през 2014 г. е била 53,4%, което означава, че той е трябвало да внася малко над половината от потреблението си на енергия през тази година.

Енергийната зависимост в ЕС е по-висока през 2014 г. в сравнение с 1990 г. (44,2%), но все пак остава малко по-ниска от пика, регистриран през 2008 г. Развитието на зависимостта на ЕС от внос на енергия е непостоянно през 25-годишния период, но равнището се задържа над 50% от 2004 г. насам.

Последни новини
Още от Новини