Нов опит за реформа в МВР

В проекта се предвижда при пенсиониране да се получават 12 заплати

Финансовият министър Владислав Горанов Финансовият министър Владислав Горанов

Проект за промени в Закона за МВР, който предвижда промени в статута на служителите, заемащи административни длъжности,е публикуван за обществено обсъждане на портала за обществени консултации. Крайният срок за приемане на мнения по предложените текстове изтича на 17 февруари.

Това е вторият опит за реформа след неуспеха от есента на миналата година. Тогава правителството се опита да намали социалните придобивки в сектор "Сигурност" с преходните и заключителни промени в закона за бюджета. След протестите на полицаите предложенията бяха оттеглени. Новите текстове са изготвени след преговори със синдикалните организации в сектора, записано е в мотивите към законопроекта. 

Предвижда се служителите със статут по Закона за МВР да получават по 12 заплати като обезщетение при прекратяване на служебното взаимоотношение, а не по 20 заплати, колкото получават сега. Тази промяна обаче няма да засегне действащите служители, а ще се отнася за новопостъпилите.

В тази връзка авторите на законопроекта предвиждат за служителите в администрацията в министерството, тоест различни от полицейските органи и органите по пожарна безопасност и защита на населението, да не бъдат прилагани текстове от Закона за МВР, а от Закона за държавния служител, съобщава Investor.bg.

С пет дни се намалява и платеният годишен отпуск - до 25 дни, записано е още в проекта. Авторите обаче предвиждат компенсации на извънредния работен труд за държавните служители, работещи на смени, с до 12 дни допълнителен годишен отпуск.

Проектът предвижда още и създаването на изрична регламентация за провеждане на тестове, с помощта на които да се установява нивото на изпълнение на служебните задължения от държавните служители.

В опит за намаляване на корупцията ще бъде създадена и възможност за проверка на обстоятелствата, които служителите на министерството декларират ежегодно в декларациите си за имущество и доходи.

Предлага се още служителите в МВР да имат право да получават допълнителни възнаграждения по граждански договори при участие в проекти, финансирани от Европейския съюз (ЕС) или международни програми. Досега не е била предвидена такава възможност, заради което няма голям интерес от страна на служителите да участват в подобни проекти. Това пък води до недобро усвояване на средства от европейските фондове, посочват авторите на мотивите.

С промените в закона ще бъдат направени и още промени, свързани с извеждане на дирекция "Специална куриерска служба" и преминаването й в Държавна комисия по сигурността на информацията.

Ще се преобразува и Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" в Агенция "Пожарна безопасност и защита на населението", както и ще бъде създадена Изпълнителна агенция "Социални дейности" и Държавно предприятие "Център за предоставяне на услуги" със статут по Търговския закон.

Последни новини
Още от Новини