Серджо Ермоти за резултатите на UBS

Серджо Ермоти, главен изпълнителен директор UBS Group за резултатите на компанията

Серджо Ермоти, главен изпълнителен директор UBS, Цюрих.  Photographer: Michele Limina/Bloomberg Серджо Ермоти, главен изпълнителен директор UBS, Цюрих. Photographer: Michele Limina/Bloomberg

Директорът на най-голямата банка в Швейцария, UBS подобри очакванията за нетната печалба за четвъртото тримесечие на 2015. Серджо Ермоти, главен изпълнителен директор UBS Group разговаря с Манъс Крани от Bloomberg на 2 февруари 2016 в Цюрих.

 

Серджо Ермати, главен изпълнителен директор UBS Group:

Годината ни беше много успешна. Нетната печалба е с ръст почти 80%, 6,2 млрд. Освен това резултатите за тримесечието на годишна база, с корекции, показват ръст от 47%.

Разбира се, бизнесът през четвъртото тримесечие създаде повече предизвикателства за ръководството и инвестиционната ни банка, но американското подразделение, управлението на активите и личното и корпоративното банкиране в Швейцария показват силни резултати.

Доволен съм от резултатите през четвъртото тримесечие.

 

Искам да говорим за нещо, което споменахте в анализа - много ниски нива на активност на клиентите и нетен отлив на средства. Това са сериозни съобщения към пазарите. Това подготовка за още през 2016 ли е?

Динамиката на четвъртото тримесечие и началото на тази година показват, че трендът продължава. Разбира се, има висок риск. Хората са доволни с разпределението на активите като цяло. Но са парализирани от високата волатилност и геополитическите и макроикономически новини.

 

Къде е по-видима тази парализа? В азиатската ви дейност, в Европа или в Америка?

Като цяло виждаме в Азия и на развиващите се пазари голямо намаляване на задлъжнялостта.

Бих казал, че нивото на транзакциите бе доста ниско в последното тримесечие и когато гледам околната среда - тя не дава много увереност на инвеститорите.

Като казвам това, все пак ние сме все още уверени, че можем да изпълним плановете си за годината.

 

Наложиха ли се промени в управлението на бизнеса? Поради изискванията за нивото на маржина и начина, по който правите бизнес и банкиране в азиатския регион в резултат от волатилността?

В четвъртото тримесечие трябваше да положим повече усилия, за да се придържаме към дисциплината. Например ако разгледате нетните приходи, не сме бързали да правим козметични финансови резултати, които да се отразят на стратегията ни.

Направихме точно обратното - във второто и третото тримесечие се насочихме към депозитите и структурата, която отчита загуби при депозити и затова в четвъртото тримесечие не излязохме да правим нови инвестиции.

 

Имахте отлив на капитали в четвъртото тримесечие..

Главно заради дълговете и заради трансграничните регулации.

 

За говорим за дивидентите. Това е добрата новина в резултатите за инвеститорите. 85 цента. Въпросът ми е дали пазарът е имал други очаквания към вас? Причината защо акциите ви са толкова оценени е дивидентът. 85 цента е доста. Не се ли поставяте в ъгъла спрямо очакванията на пазара и това, което можете да постигнете през 2016?

Дивидентите ни са отражение от много силната ни година.

Освен това отразява и много силна година в оперативната ни печалба.

Затова обикновеният ни дивидент скача с 20% на годишна база, защото имаме много силно оперативно звено, генериращо голяма оперативна печалба. Освен това добавяме 25 цента като специален дивидент, заради различното данъчно облагане.

Уверени сме, че можем да продължим и целта ни е да продължим да увеличаваме обикновените си дивиденти като част от изпълнението на стратегията ни.

 

Последни новини
Още от Новини