Бизнес климатът в сектора на услуги отбелязва най-силен ръст

Недостатъчното търсене оказва негативно влияние върху търговията на дребно

Снимка: Chris Ratcliffe/Bloomberg Снимка: Chris Ratcliffe/Bloomberg

Оптимизмът на мениджърите от сектора на услугите и строителството е изтласкал бизнесклиматa на положителна територия през януари, показват данните на Националния статистически институт (НСИ), съобщава Investor.bg.

Общият показател на бизнес климата се увеличава с 0,6 пункта през първия месец на годината, след като се понижи с 0,7 пункта през декември.

Най-силен ръст отбелязва бизнес климатът в сектора на услугите – 3,9 пункта, следван от строителството – 3 пункта. След празниците настроенията в търговията на дребно рязко се влошават и показателят спада с 3,4 пункта. В промишлеността настроенията на мениджърите остават без промяна.

Мениджърите от сектора на услугите подобряват оценките и очакванията си за състоянието на предприятията. По-благоприятни са и мненията им по отношение на настоящото и очакваното търсене на услуги.

В строителния сектор се увеличава оптимизмът за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. По-благоприятни са и прогнозите за активността през следващите три месеца.

Производственият график в сектора е осигурен с договори за по-голям период от време в сравнение с три месеца по-рано – 5,3 месеца при 4,4 към края на октомври 2015. Повече оптимизъм изразяват мениджърите и за новите поръчки през следващите шест месеца.

Бизнес климатът в промишлеността запазва приблизително равнището си от декември 2015, посочват от НСИ. Настоящата производствена активност се оценява като леко намалена, по-умерени са и очакванията за активността през следващите три месеца. Средното натоварване на мощностите през януари се повишава с 2.7 пункта в сравнение с октомври 2015 и достига 75,2%. Предприятията съобщават и за излишък от мощности.

Що се отнася до търговията на дребно, очакванията са резервирани по отношение обема на продажбите и поръчките към доставчиците за следващите три месеца. Негативно влияние оказва недостатъчното търсене.

Последни новини
Още от Новини