Лошите кредити удариха близо 4,5-годишно дъно

В края на 2015 делът им намалява до 23,3%

БНБ. снимка: Dinka Spirovka/ Bloomberg News. БНБ. снимка: Dinka Spirovka/ Bloomberg News.

Обемът на лошите и преструктурирани кредити (без овърдрафтите)* продължава да спада и в края на 2015 г. се озовава на близо четири и половина годишно дъно, показват изчисленията на Investor.bg на база паричната статистика на Българската народна банка (БНБ).

Това се случва, след като размерът на необслужваните кредити намалява вече 8 поредни месеца и за 14 път по ред, считано на годишна база.

През декември понижението е от 2% на месечна и 4,62% на годишна база до 8,788 млрд. лв. Така в края на 2015 г. делът на лошите кредити намалява до 23,3%. За сравнение - през август 2011 г. нивото на лошите заеми беше 8,726 млрд. лв.

Делът на необслужваните кредити спрямо редовните спада до 23,3% от 23,5%, колкото беше в края на ноември. Съотношението е най-ниското от октомври 2014 г., когато бе 23 на сто.

В последния месец на 2015 г. делът само на лошите жилищни кредити е най-ниският от ноември 2011 г. насам, а този на лошите потребителски кредити достига ново дъно. Делът им пада до 14,9%, което е най-ниското ниво от април 2010 г.

През декември делът на лошите жилищни заеми е вече 19,9%. В абсолютен размер те се свиват с 39,6 млн. лв., или с 2,3% през месеца, до 1,719 млрд. лв. На годишна база намаляват със 7,4%, или със 136,5 млн. лв.

Делът на лошите потребителски заеми пада под границата от 15% за пръв път от април 2010 г., когато бе 14,5%. Необслужваните потребителски кредити намаляват с 6% на месечна и 8,1% на годишна база до 10,82 млрд. лв. Сумата пада под нивото от 11 млрд. лв. за пръв път от март 2010 г., показва справка в базата данни на Investor.bg.

От друга страна делът на лошите фирмени заеми се покачва до 27,5% от 27,3%, колкото бе в края на ноември. Сумата на необслужваните кредити за бизнеса се свива с 1% на месечна и с 2,8% на годишна база до 5,793 млрд. лв.

Обемът на лошите т. нар. други кредити намалява с 5,5% спрямо ноември, за да достигне до 193,5 млн. лв. В тази група заеми се причисляват всички останали видове, предоставени на домакинствата. Спрямо миналата година лошите заеми от тази категория се понижават с 13,5%, или с 30,2 млн. лв. Делът им намалява до 26,7%, като се намира на най-ниското си ниво от януари 2014 г.

Като цяло спадът на лошите кредити се дължи на комбинацията от свито кредитиране и прочистване на портфейлите на банките. Продажбите на пакети с необслужвани кредити може би са по-интензивни в последните месеци на 2015 г. на фона на подготовката на трезорите за предстоящия преглед на качеството на активите и стрес тестовете.

* Показателят включва целия размер на балансово отчитаните кредитни експозиции, които са класифицирани като необслужвани експозиции (91-180 дни), загуба (над 180 дни) и преструктурирани експозиции по смисъла на Наредба № 9 на БНБ. За целите на паричната и лихвената статистика (съгласно изискванията на ЕЦБ) БНБ не събира детайлни данни за класифицираните експозиции по срокове на просрочие, а информацията е агрегирана.

Последни новини
Още от Новини