МФ пласира облигации за 200 млн. лева

Емисията е с падеж през юли 2026

Левове. снимка: Bloomberg Левове. снимка: Bloomberg

Българското Министерство на финансите пласира 10,5-годишни държавни ценни книжа (ДЦК) за 200 млн. лв. на аукцион в понеделник, съобщава Investor.bgКонкретната емисия е нова, а падежът е 27 юли 2026. Подадени са били поръчки за общо 225,2 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие от 1,13.

На вчерашния аукцион е постигната доходност от 2,58%. Спредът спрямо бенчмарковите германски облигации в този сегмент е в размер на 210 базисни пункта, пояснява още министерството. Емисията е референтна през 2016 по отношение на хармонизирания дългосрочен лихвен процент за оценка степента на сближаване, който е един от Маастрихтските критерии.

Най-голямо количество ДЦК на аукциона са придобили банките - 82,45%, следвани от пенсионните фондове с 8,05%, инвестиционните посредници с 5,5% и други инвеститори с 4% .

За последно емисия с подобен срок бе пусната в обращение също през януари, но през 2015. На търга тогава бе постигната среднопретеглена доходност от 3,09%. Обемът ѝ бе 50 млн. лв., а интересът - висок. До края на миналата година МФ не предложи 10,5-годишни книжа, а само 10-годишни. Според емисионната политика за 2016 ценните книжа, които ще се предлагат на вътрешния пазар, ще бъдат основно със срок 3, 5 и 10,5 години.

Последни новини
Още от Новини