БНБ иска отпадане на глобите за невярна информация за банки

Според разпоредбите глобата е от 2 до 5 хил. лева

БНБ. снимка: Dinka Spirovka/ Bloomberg News. БНБ. снимка: Dinka Spirovka/ Bloomberg News.

Управителният съвет (УС) на Българска народна банка (БНБ) ще предложи на министъра на финансите Владислав Горанов да отпаднат глобите за разпространяване на невярна информация и обстоятелства за банка, както и управление „Банков надзор“ да може да сменя одиторската фирма на банка и да освобождава лица на висши ръководни длъжности. Това са част от решенията на УС на централната банка, взети на проведеното днес заседание и разпратени до медиите.

Централната банка предлага да отпадане чл. 152а от Закона за кредитните институции. Според него централната банка може да налага глоби и имуществени санкции за разпространяване на невярна информация, „чието приложение е в противоречие с мандата на БНБ и основните принципи за упражняване на ефективен банков надзор“, гласи съобщението.

Според закона става дума за разпространяване на информация, която уронва доброто име на банката и доверието към нея, което се наказва с глоба от 2 хил. до 5 хил. лв., а при повторно нарушение – от 3 хил. до 10 хил. лв.

Ако нарушението е извършено чрез средство за масова информация, глобата е от 5 хил. до 10 хил. лв., а при повторно нарушение – от 8 хил. до 20 хил. лв. Ако нарушителят е юридическо лице, се налага имуществена санкция от 10 хил. до максимум 50 хил. лв., а при повторно нарушение – от минимум 30 хил. до 150 хил. лв. в зависимост от случаите.

По време на необичайната ситуация в банковия сектор от лятото на 2014 редица медии, включително и Investor.bg, изключиха възможността за писане на коментари под статии, свързани с новините от банковия пазар. Именно в такава ситуация се прибягва най-често до разпоредбите в ЗКИ в частта със санкциите.

Друга промяна, която БНБ иска, е правомощията на управление „Банков надзор“ да бъдат увеличени. Аргументът на централната банка е свързан с приетия в края на 2015. План за реформиране и развитие на банковия надзор.

Предложенията за промени са в две конкретни насоки – надзорът да може да сменя специализираното одиторско предприятие на банка и да може да освобождава лица от висшия ръководен персонал на банка, освен членове на Управителния съвет, Съвета на директорите или на Надзорния съвет.

Първото предложение е свързано с критиките, че определена одиторска фирма проверява и заверява отчетите на дадена търговска банка доста дълго време, което може би създава предпоставки за отклонения на взаимоотношенията между тях.

В продължение на няколко години одиторите от KPMG заверяваха отчетите на Корпоративна търговска банка, която в момента е в несъстоятелност. Фирмата за малко не изгуби лиценза си заради това, че банката изгуби своя.

И двете идеи очевидно са в изпълнение на част от препоръките на Световната банка и Международния валутен фонд към БНБ за дейността на управление „Банков надзор“.

Международните институции препоръчаха на централната банка да направи така, че да получи правомощия, за да може да сменя членове на ръководни органи в търговските банки, когато те „не изпълняват ефективно отговорностите, свързани с корпоративното управление“.

УС на БНБ ще предложи на Министерството на финансите и трета промяна. Тя касае въвеждането в Закона за платежните услуги и платежните системи на Директива 2014/92/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 относно съпоставимостта на таксите по платежните сметки, прехвърлянето на платежни сметки и достъпа до платежни сметки за основни операции.

Последни новини
Още от Новини