Ръст на чуждестранните инвестиции

Холандия води сред инвеститорите в България

БНБ. снимка: Dinka Spirovka/ Bloomberg News. БНБ. снимка: Dinka Spirovka/ Bloomberg News.

Преките чужди инвестиции растат с 20,6% годишно, а най-голяма част от инвестициите в България от януари до ноември 2015 г. идват от Холандия - 681 млн. евро, предава investor.bg

Предварителните данни на БНБ сочат още, че преките инвестиции на български предприятия в чужбина за периода януари-ноември 2015 г. са в размер на 19,3 млн. евро, докато за същия период на миналата година бяха в размер на 429,4 млн. евро. Само през ноември те растат с 46,3 млн. евро при спад от 29,6 млн. евро през същия месец на миналата година.

Преките чужди инвестиции в България за периода януари-ноември 2015 г. се покачват с 20,6% на годишна база, показват предварителните данни на Българската народна банка (БНБ). Най-големите преки инвестиции в страната за периода идват от Холандия (681 млн. евро).

Общата стойност на инвестициите за периода, отчетени съгласно принципа на първоначалната посока на инвестицията, е 1,467 млрд. евро, което представлява 3,3% от брутния вътрешен продукт на страната за миналата година. Спрямо януари-ноември 2014 г. те се покачват общо с 250,6 млн. евро (20,6%).

Данните на БНБ сочат, че ръстът на инвестициите за периода идва въпреки забавянето на покачването през ноември. През единадесетия месец на миналата година повишението е с 96,7 млн. евро, докато година по-рано бе в размер на 218,8 млн. евро.

Повишението спрямо година по-рано идва най-вече от силния ръст при дяловия капитал, който се изчислява от преведените/изтеглените парични и апортни вноски на нерезиденти в/от капитала и резервите на български дружества, както и постъпленията/плащанията по сделки с недвижими имоти в страната. Той възлиза на 988,1 млн. евро за януари-ноември и е с 506 млн. евро (105%) над отчетените 482,1 млн. евро за същия период на 2014 г.

Статистиката показва още, че постъпленията от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти са 50,4 млн. евро при 115,1 млн. евро за единадесетмесечието на 2014 г. Най-голям дял в инвестициите в недвижими имоти има Русия – общо 25 млн. евро, 49,6% от общия размер за периода.

Обемът на дълговите инструменти, т.е. размерът на промяната в нетните задължения между местни и чужди дружества по финансови, облигационни и търговски кредити, през месеца е 64,8 млн. евро, като от началото на 2015 г. до края на ноември БНБ регистрира отрицателни 111,7 млн. евро. С други думи, може да е настъпил падеж или да е погасен дължим заем от страна на местно предприятие.

Последни новини
Още от Новини