Пазарната волатилност е възможност за инвеститорите

Коментар на Рамин Накиса, 13.01.2016

Снимка: Bloomberg TV Bulgaria Снимка: Bloomberg TV Bulgaria

Рамин Накиса коментира в Bloomberg последните движения на пазарите на акции и стоки, 13.01.2016

 

Гай Джонсън, Bloomberg: Как ще коментираш първото тримесечие?

Рамин Накиса: То ще е много волатилно. Промените в цените на петрола очевидно влияят на волатилността на другите пазари. Но, както казах, за фундаменталните инвеститори това може да бъде добра възможност.

Гай Джонсън, Bloomberg: Сега или малко по-нататък, защото Джефри отбеляза, че първата половина от годината няма да е добра, това е близка до твоята прогноза и става въпрос за възможности и за грабването на най-добрата.

Рамин Накиса: Съгласен съм за волатилността. Смятам, че ако видим петрола да продължи да пада, това ще значи, че можем да видим нова разпродажба на американския пазар, което може да доведе до някаква степен до проблем с общото финансиране на компаниите с нисък кредитен рейтинг. Ако разделите акциите на американския пазар на такива с голяма и малка капитализация, тези с малка капитализация имат много слаб рейтинг, а тези с голяма са значително по-добре финансирани. Ние очакваме акциите с по-малка капитализация да се представят по-зле през 2016 в сравнение с другите. Затова купувайте акции с голяма капитализация и продавайте такива с малка на американския пазар.

Гай Джонсън, Bloomberg: Да видим как се представя пазарната доходност. Много хора купуват ценни книжа на проблемни дружества. Голяма част от тези активи приковават вниманието. Какво се случва там?

Рамин Накиса: Въпросът се корени във взаимните фондове, за които ще дам повече детайли. Това, което ме тревожи, са фондовете с голямо изкупуване, защото ако има проблем на пазара, те ще продават ликвидни активи. Затова се гледа къде e дългата позиция при активите с висока доходност, компании като Microsoft, Philip Morris, т.е. не компании с нисък кредитен рейтинг, а точно обратното - които ще бъдат принудени да променят цените.

Гай Джонсън, Bloomberg: Говорейки за акции, може ли да се насочим за малко към Китай? Към това ще се върнем малко по-късно. Влиянието на правителството върху пазарите там през последните дни е много интересно, ще ми го разясниш ли?

Рамин Накиса: Миcля, че ако погледнем към обезценката на юана спрямо долара, тя очевидно е много значителна. Ако погледнете кошницата от валути на Фед, всъщност тя е много по-малка, почти пренебрежима. Затова аз мисля, че използват кошницата, за да направят този фиксинг, статистически го показахме, с негативна корелация. Изглежда, че това, което правят е да го използват за насока. Това е и, което бяха обявили, че ще се прави. Имам предвид, че това може да се използва като извинение за по-нататъшна обезценка на юана. Предполагам става дума за 5% обезценка. Ще има много по-голяма волатилност. Затова всички тези хора, които залагат на движения в едната посока, вероятно няма да бъдат прави. Така че, очакваме по-голяма волатилност. И разбира се, това се пренася върху конкурентите им в цяла Азия. Интересното е, че изместват конкурентите си от тази кошница.

Гай Джонсън, Bloomberg: Смяташ ли, че можем да прогнозираме реакциите?

Рамин Накиса: От властите в Китай – не. Ето защо аз смятам, че трябва да сме изключително предпазливи при инвестирането на вътрешния капиталов пазар там. Най-просто казано заради ливъриджа и несигурност. Ливъриджът е определен от регулаторите и няма ясно прогноза какво ще направят те. Тези пазари не се задвижват от фундаментални сили. Ето защо бих бил доста предпазлив при инвестиране в китайски ценни книжа. Смятам, че има доста по-добри възможности, които са по-малко привлекателни, затова ние се оглеждаме избираме други страни – в Европа, Япония, може би вътрешния сектор в САЩ. Вече прогнозираме 4-5% растеж там срещу 13% в Европа. Затова мисля, че перспективите са изключително ясни. 

 

Последни новини
Още от Новини