ВКС спря делото за несъстоятелността на КТБ

Съдът поиска обявяване на противоконституционност на две норми от Закона за банковата несъстоятелност

Корпоративна търговска банка. Корпоративна търговска банка.

Върховният касационен съд (ВКС) спря производството по делото за несъстоятелността на Корпоративна търговска банка (КТБ) и внесе в Конституционния съд (КС) искане за обявяване на противоконституционност на две норми от Закона за банковата несъстоятелност (ЗБН), съобщават от пресцентъра на съда.

Спирането на производството пред ВКС не засяга процедурата по несъстоятелност на фалиралия кредитор, която следва да продължи, пише Investor.bg.

Според ВКС противоконституционен е текст от ЗБН, който се отнасят до това, че право на жалба имат квесторите или временните синдици на банката и централната банка, а право на протест – прокурорът.

Другият текст, който според ВКС противоречи на Конституцията, е че банката, за която се иска откриване на производство по несъстоятелност, се представлява по делото от назначените от централната банка квестори или от назначените синдици или упълномощени от тях лица, но не и от акционерите.

Този текст ограничавал правото на жалба на акционерите в банката, въпреки че те притежават над 5 % от капитала и са страни в дело за фалит. Същото се отнася и за Фонда за гарантиране на влоговете в банките. ВКС твърди, че въпросният текст не само противоречи на Конституцията, но е и в несъответствие с Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи.

По този начин се нарушава правото на защита във всички стадии на процеса и принципът на равенство и състезателност в съдебния процес, категорични са върховните съдии.

„Съдебният състав на ВКС не намира основания ограниченията, предвидени в специалния Закон за банковата несъстоятелност чрез нормите за представителство на банката с отнет лиценз и чрез очертаване на кръга на лицата с право на жалба в производството по несъстоятелност, да могат да бъдат обосновани от защитата на специфичен обществен интерес, имащ приоритет пред интересите на лицата, участници в състезателното съдебно производство“, пише в решението на съда.

Определението не подлежи на обжалване, подчертават от ВКС.

Последни новини
Още от Новини