Цесиите на привилегировани вложители в КТБ надхвърлят 500 млн. лв

Периодът на сделките включва 24 месеца преди неплатежоспособността на банката

Снимка: Angelov Velko/Bloomberg News Снимка: Angelov Velko/Bloomberg News

Цесии за близо 504,2 млн. лв са извършили привилегировани вложители в Корпоративна търговска банка (КТБ) след поставянето ѝ под специален надзор на 20 юни 2014. Това показват изчисленията на Investor.bg на база списъка с физически и юридически лица, на които са били предоставени привилегировани лихвени условия в отклонение от обявените от фалиралата банка и които са извършили сделки със своите депозити, след като Българска народна банка пое контрола над КТБ през лятото на 2014.

Списъкът, който е с обем 6 страници, е публикуван на сайта на Фонда за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ) от синдиците на КТБ заедно със списъците с привилегированите вложители и кредитори за периода от 20 юни 2012 до 19 юни 2014, т.е. 2 години преди датата на неплатежоспособността.

Документът съдържа имената на физическите лица, наименованията на фирмите, размера на техните депозити, сумите по разплащателните им сметки в три валути – лева, евро и щатски долари, и размера на извършените цесии. За по-лесно сравнение Investor.bg пресметна евровите депозити по фиксирания курс на лева спрямо еврото и сметките в долари по референтния курс на американската валута според фиксинга на БНБ за 20 юни 2014.

Общо 9 физически лица са извършили цесии за близо 6,75 млн. лв. Най-голямо е прехвърлянето на Мартин Радославов Златков – за 2,1 млн. лв., което е по евров депозит за 1,08 млн. евро. Следва това на Едоардо Миролио за 920 хил. евро, като левовата равностойност на влога е 1,8 млн. лв.

Ирина Ивановна Домусчиева е извършила цесия за 685 хил. лв., Димитър Христов Иванов – за 607 хил. лв., Крум Олегов Недялков – за 592 хил. лв. Други лица като например Мина Иванова Костова и Борислав Сарандев Сарандев са извършили цесии за малки суми – т.е. с толкова, с колкото депозитът им прехвърля гарантирания размер от 100 хил. евро (или 196 хил. лв.), за да може останалата част да попадне под прага.

Сред другите физически лица са Роман Василев с три цесии за общо 432 хил. лв. и Михаела Михайлова Здравкова с три цесии за 460 хил. лв.

Юридическите лица, сред които попадат държавни дружества, застрахователи, фондове на инвестиционни посредници и други, са извършили цесии за общо 497,4 млн. лв.

Изключени по закон от гарантираното покритие са влоговете на банките и финансовите институции, застрахователите и презастрахователите, пенсионно-осигурителните дружества и фондовете за задължително и доброволно пенсионно осигуряване, инвестиционните посредници, бюджетните организации и гаранционните фондове, включително и ФГВБ. Ето защо логично компаниите са опитали да спасят поне част от влоговете си.

След 13 цесии БТК ЕАД е прехвърлило общо 128,7 млн. лв., като това е най-големият обем в списъка. С 97,5 млн. лв. е Еър Пропърти Девелопмънт АД, което е в несъстоятелност.

По размер следва Е.Миролио ЕАД с три цесии за 52,2 млн. лв. С 11 цесии Централен Кооперативен Съюз е опитал да спаси 33,2 млн. лв.

Български енергиен холдинг ЕАД (БЕХ) е извършил две цесии по депозитни и разплащателни сметки в лева и евро за общо 29,4 млн. лв.

Булгаргаз ЕАД е цедирал 12,4 млн. лв., а Българска индустриална и търговска корпорация АД – общо 15,6 млн. лв. след 9 цесии.

По-големи са цесиите на Бургаски свободен университет – 6,92 млн. лв., ВСУ „Черноризец Храбър“ – 4,2 млн. лв., ПРОФОН – с 4,5 млн. лв., К Кепитал АД – 6,1 млн. лв. Опел-Нешев ООД – 4,8 млн. лв., В и В – Изоматик ООД – 8,7 млн. лв. Строй-ЦЕМ ООД – 10,6 млн. лв., Датекс ООД – 7,6 млн. лв.

Сред договорните фондове тези на ДСК извършват цесии за близо 14 млн. лв., или най-много от всички. Сред останалите са фондове на Ти Би Ай, ЕЛАНА, Астра асет мениджмънт АД, Аркус асет мениджмънт АД, Компас Инвест АД, Дилингова финансова компания АД. БФБ-София има цесия за 1,725 млн. лв., а Централен депозитар – за 1,2 млн. лв.

Сред застрахователите „Виктория“ прави 13 цесии за общо 3,44 млн. лв., БАЕЗ – две за 2,8 млн. лв. ЗАД „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп“ – една за 1,57 млн. лв., ЗД „Бул Инс“ АД – три за 5,5 млн. лв., Застрахователна компания „Олимпик“-клон България – две за 3,14 млн. лв.

Пълният списък, публикуван на сайта на ФГВБ, е достъпен тук

 

Последни новини
Още от Новини