Капиталовите изисквания за банките няма да се увеличат прекомерно след новите правила

Това казаха от Базелския комитет за банков надзор

Евро банкноти. Снимка: Akos Stiller/Bloomberg Евро банкноти. Снимка: Akos Stiller/Bloomberg

Базелският комитет за банков надзор каза, че изискванията за капиталова адекватност за банките няма да нараснат прекомерно в резултат на новите правила за рисково моделиране и оценка на капитала, съобщава Bloomberg. 

Глобалният надзорен орган на регулатора, Групата на гуверньорите на централните банки, отговорни за надзора, обеща на среща, проведена на 10 януари, да завършат работата си по отношение на справянето с „прекомерното разлики“ в рисковото претегляне на активите до края на годината. (Изискванията за капиталова адекватност на банките ги задължат да разполагат с определен процент собствен капитал спрямо обема на рисково претеглените си активи б.р.).

Групата ще разгледа предложенията на Комитета по отношение на рамката за рисково претегляне и структурата на минимланите капиталови нива към края на 2016 г., казаха от регулаторния орган. През годината Комитетът ще направи оценка на количествения ефект от тези мерки, като в резултат на тази оценка, ще се фокусира върху това да не увеличи прекомерно цялостните изисквания за капиталова адекватност. 

Марио Драги, който е председател на Групата и президент на ЕЦБ, каза, че мерките „предлагат по-голяма яснота върху важни елементи от рамката за рисково претегляне и коефициента на задлъжнялост, както и ясна пътека за завършване на следкризисните реформи“. 

На 10 януари регулаторите одобриха и нови правила по отношение на пазарния риск, които ще влязат в сила от 2019 г. 

Председателят на Базелския комитет Стефан Ингвс каза, че „финализирането на новата рамка за пазарния риск представлява важна стъпка към завършването на реформите съгласно Базел III (последната регулаторна рамка, определяща международните стандарти за капиталова адекватност на банките б.р.)“. 

 

 

Последни новини
Още от Новини